طراحی باغی عمودی در برج مسکونی

ar-co

New member
معمار : Stefano Boeri Architetti
کاربری : مسکونی
معماری پایدار :

کانسپت این طرح، ایجاد باغ ها و فضای سبز عمودی است. ۱۱۷ متر ارتفاع دارد، که شامل ۱۰۰ درخت، ۶۰۰۰ درختچه و بوته، ۱۸۰۰۰ نهال و گیاهان کوچک، است. در مجموع، در این آپارتمان مسکونی ۳۰۰۰ متر مربع به فضای سبز و گیاهان ، اختصاص داده شده است.
این طراحی یکی از نمونه های طراحی فضای شهری پایدار با تنوع زیستی است.
منبع: معماری پایدار
 
بالا