طراحی ابعاد بهینه پایه در معدن کرومیت فاریاب با توجه به ترتیب مراحل استخراج

P O U R I A

مدیر مهندسی شیمی مدیر تالار گفتگوی آزاد
نویسندگان
سید محمد اسماعیل جلالی ؛ مهدی نجفی
دانشگاه صنعتی شاهرود

چکیده
طراحی بهینه ابعاد پایه اهمیت زیادی در بهینه‌سازی معدن­کاری به روش استخراج کارگاه و پایه دارد. به دلیل محدودیت‌های موجود در روش‌های طراحی­ سنتی و تجربی، امروزه روش­های عددی به­طور وسیعی برای طراحی پایه به­کار می‌روند. در این تحقیق هدف تعیین ابعاد مناسب پایه‌‌ها در بخش کارگاه و پایه معدن کرومیت فاریاب با در نظر گرفتن ترتیب مراحل استخراج با استفاده از مدل­سازی عددی است. نتایج حاصل ازمدلسازی عددی با در نظر گرفتن چهار مرحله استخراج ، بیانگر آن است است که پایه 9 و 12 متری در تمام مراحل استخراج پایدار می‌مانند و پایه‌های 3 و 6 متری در مرحله سوم استخراج شکسته می‌شوند. نتایج نشان می­دهد که عرض پایه بین 6 تا 9 متر قرار دارد. با مدل­سازی عددی ابعاد پایه 5/7 و 8 متر مشخص شده است که در محدوده­ای که ارتفاع کارگاه در حدود 12 متر است عرض پایه 8 متر مناسب است. نتایج این تحقیق با شرایط واقعی معدن با تقریب خوبی سازگار است چون پایه‌های معدنی که عرض آن‌ها کمتر از حدود 8 متر بوده تخریب شده‌اند یا در آستانه تخریب قرار دارند و تنها پایه‌های با ابعاد بیش از 8 مترتاکنون پایدار مانده‌اند. به­منظور اعتبارسنجی روش استفاده شده، نتایج روش عددی با نتایج نظریه سطح تأثیر و رابطه پاکالنیس و لاندر که به ترتیب درمورد تنش متوسط وارد بر پایه و تنش افقی داخل لایه هستند مقایسه شده است. مقایسه نتایج روش عددی در مورد توزیع تنش افقی در پایه­های عریض و باریک نشان داده است که نمی­توان در پایه‌هایی با نسبت عرض به ارتفاع خیلی کم رابطه بین تنش قائم و افقی برقرار کرد؛ در حالی­که در پایه­های عریض که در وضعیت پایدار قرار دارند توزیع تنش افقی سهمی­گون است و مقدار تنش افقی در وسط پایه بیشینه است. برای این گونه پایه­ها، نتایج مدل­سازی عددی در مورد تنش افقی با توجه به مراحل استخراج با نتایج رابطه پاکالنیس و لاندر به­طور تقریبی یکسان است.


کلیدواژگان
کارگاه و پایه؛ روش­های عددی؛ مکانیزم شکست؛ ابعاد بهینه؛ معدن کرومیت فاریاب

___________________________________________
http://www.mediafire.com/view/qhz0660p1md7cy6/15.pdf
 

Rodya

New member
گروهی سرمایه دار قصد انجام این کار را دارند :آیا کسی هست در مقیاس صنعتی سنگ کرومیت را به دی کرومیت تبدیل کند؟به ای میل من یا 09137237826 حامد نظاری تماس بگیرید.لطفا.
 
بالا