صوت اصالت وجود یا ماهیت؛ اندیشمندان پیش از ملّاصدرا

مرتضی ساعی

کاربر فعال دفاع مقدس
کاربر ممتاز
اصالت وجود یا ماهیت؛ اندیشمندان پیش از ملّاصدرا«اصالت وجودِ» صدرایی معیار دقیقی برای سنجش و طبقه‌بندی حکمای پیش از او نیست؛ چراکه عبارات حکمای مشّائی و اشراقی همچون فارابی، ابن سینا، سهرودی و میرداماد به گونه‌ای است که گاهی موافق تلقّی اصالت وجودی از تحقّق به نظر می‌آید و گاهی بوی اصالت ماهیت از آن استشمام می‌شود.

حقیقت این است که سؤال «تحقّق عینی، مصداق بالذات چیستی شیء است یا هستی آن؟»، برای دستگاه‌های متافیزیکی قبل از ملّاصدرا به طور جدی مطرح نبوده و به همین جهت، جای دادن حکمای مشّائی در زمرۀ قائلین به اصالت وجود و اصالت ماهوی قلمداد کردن تفکّر سهروردی و میرداماد، همان‌گونه که در شرح منظومۀ حکیم سبزواری صورت پذیرفته، چندان دقیق نیست. گفتار حاضر، نقد اجمالی استاد سید محمد موسوی است بر باور رایجی که میرداماد و سهرودی را اصالت ماهوی معرفی می‌کند.

.
لینک منبع ، سایت میرداماد

لینک صوت

 

jamnaj

عضو
یک اشکال بزرگ و بنیادین این است که تاریخ اندیشه را همان دانیم که در کتابها و روایتها است ؛
.
یک تاریخ ناگفته اندیشه ها ؛ مربوط به رفتارشناسی فکری و شیوه اندیشیدن انسانها بطور عام و خاص در مورد متفکران با شخصیت ها و گرایشها و شرایط مختلف است .
.
یعنی چنین نیست که بگوییم فلان مسئله فکری از زمان و مکان و شخص خاصی شروع شده است ؛ حداقل این موضوع کلیت ندارد ، بلکه شاید موضوع برعکس است .
حقیقتش این است که بسیاری از مسایل و سوالات و براهین و اشکالات و شبهات به ظاهر متنوع فکری در اصل و ریشه به موضوعات اساسی ومعدودی برمیگردد که می تواند آن اساس در ساختار فکری هر کسی بروز کند .
.
بر همین اساس هم است که گاه چندین برهان متنوع را به یک برهان واحد ارجاع می دهند ؛ یعنی میگویند همه اینها با ظاهر متفاوت همان حقیقت و اساس فکری یا احیانا سوال یا شبهه ای باطل را بیان می کنند و فقط بیان و ابزار بیانش فرق می کند .
/
/
/
و باز لازم به یادآوری است که خود این تاریخ رسمی-درسی علم هم مانع از این نیست که در نقاط مختلف جهان افراد و مکاتب باتاریخ و بی تاریخ ثبت شده همان موضوعات و یا مشابه آنها را مطرح نکرده باشند .
 
آخرین ویرایش:

Similar threads

بالا