[ صنعتی ]کارخانه کفش سازی فاگوس ـ والتر گروپیوس

F A R Z A N E

عضو جدید
کاربر ممتاز
یکی از اولین پروژه های معمار باوهاوسی، والتر گروپیوس، این کارخانه در آلفلد آلمان قرار دارد، که محصولاتی برای صنعت کفش تولید می کرده است. این کارخانه عمدتا از آجر ساخته شده و اتفاق مهم در این ساختمان راه پله است که فاقد هر گونه ستون در گوشه ها بود. این ساختمان دارای پنجره ها بزرگ است، که پیشرفتی در ساختن کارخانه به حساب می آید. والتر گروپیوس توسط کارل (Benscheidt) ، صاحب کارخانه راش مورد حمایت قرار داشت. اکنون اینجا یک موزه کوچک است، که اطلاعاتی در مورد داستان این محل ارایه می دهد. از سال 2011 این محل بخشی از میراث جهانی یونسکو است.

کارخانه کفش سازی فاگوس، والتر گروپیوس

کارخانه کفش سازی فاگوس، والتر گروپیوس

کارخانه کفش سازی فاگوس، والتر گروپیوس

کارخانه کفش سازی فاگوس، والتر گروپیوس

کارخانه کفش سازی فاگوس، والتر گروپیوس

کارخانه کفش سازی فاگوس، والتر گروپیوس

 
بالا