[ صنعتی ]استتار فرودگاه ها و کارخانه های ساخت هواپیما در جنگ جهانی دوم به سبک امریکایی

Eagle Golden

عضو جدید
کاربر ممتاز
استتار فرودگاه ها و کارخانه های ساخت هواپیما در جنگ جهانی دوم به سبک امریکایی
مـنـــــــبـع : narenji.ir به نقل از نیما دادگستر


یک سال قبل از ورود ایالات متحده به جنگ جهانی دوم، انستیتو هنر شهر کانزاس اولین دوره های کشوری استتار صنعتی را برگزار کرد و به زودی سایر دانشکده ها هم از آن پیروی کردند.​
پروژه هایی در ایندیانا و بوستون اجرا شد که هدف همه آنها تغییر ظاهر مکان های مهم برای فریب دادن خلبانان جنگنده های متخاصم بود. در جریان جنگ جهانی دوم، ارتش امریکا به شدت نگران حمله های هوایی ژاپنی ها بود در نتیجه تصمیم گرفت بخش هایی از Burbank (شهری در نزدیکی لوس آنجلس) را با ساختن محله ها و شهرک های جعلی به طور کامل استتار کند.​
جالب ترین این پروژه های استتار صنعتی در زمان خودشان، ساخت چادرهای عظیم و ساختمان های جعلی بر فراز مکان های مهمی مثل فرودگاه ها و کارخانه های تولید هواپیما در ساحل شرقی امریکا بودند. استتارهایی آنقدر موفق که حتی خلبان های محلی را هم فریب می دادند.​
در اين عكس ها خواهيد ديد، که چطور با تخته های سه لایی، یک استتار محلی برای کارخانه درست شده طوری که انگار یک محله آرام در حاشیه شهر است. همه چیز بازسازی شده.​

کارخانه هواپیما سازی لاکهید در Burbank ؛ پيش از استتار

کارخانه هواپیما سازی لاکهید در Burbank ؛ پس از استتار

نماهايي نزديك از استتار کارخانه هواپیما سازی لاکهید در Burbank

نماهايي نزديك از استتار کارخانه هواپیما سازی لاکهید در Burbank

نماهايي نزديك از استتار کارخانه هواپیما سازی لاکهید در Burbank

نماهايي نزديك از استتار کارخانه هواپیما سازی لاکهید در Burbank

فضاهاي زير استتار کارخانه هواپیما سازی لاکهید

فضاهاي زير استتار کارخانه هواپیما سازی لاکهید

فضاهاي زير استتار کارخانه هواپیما سازی لاکهید

فضاهاي زير استتار کارخانه هواپیما سازی لاکهید

فضاهاي زير استتار کارخانه هواپیما سازی لاکهید

نماهايي نزديك از استتار کارخانه هواپیما سازی لاکهید در Burbank

نماهايي نزديك از استتار کارخانه هواپیما سازی لاکهید در Burbank

کارخانه بوئینگ در سیاتل واشینگتن در زير استتار
 
بالا