شیمی آلی به‌عنوان زبان دوم

yalda125

New memberسال 2011 | 368 صفحه | ISBN: 9781118144343 | 6,54 MB |

معرفی:
سبک نوشتاری کتاب “شیمی آلی به‌عنوان زبان دوم” به‌روشنی الگوهای شیمی آلی را نشان می‌دهد، بنابراین خوانندگان می‌توانند یک درک مفهومی عمیق‌تر از موضوعات داشته باشند.
خوانندگان همچنان به سمت Klein کشیده می‌شوند چراکه آنها را برای درک بهتر اصول اساسی، حل مسائل و تمرکز بر آنچه برای رسیدن به موفقیت نیاز دارند؛ توانا می‌سازد.
این ویرایش کتاب، اصول عمده در این رشته را بررسی می‌کند و شرح می‌دهد که چرا آنها به هم مرتبط هستند. موضوعات به‌روشنی در یک سبک آسان به‌همراه تمرینات متعدد حل مسائل کاربردی نوشته شده‌اند.خوشبخت، کسى است که به یکى از این دو چیز دست‌رسى دارد، یا کتاب‌هاى خوب یا دوستانى که اهل کتاب باشند."ویکتور هوگو"
 

Similar threads

بالا