شناسایی دگرسانی¬های گرمابی مرتبط با کانسارهای مس پورفیری با استفاده از داده های سنجنده ابرطیفی هایپریون

P O U R I A

مدیر مهندسی شیمی مدیر تالار گفتگوی آزاد
نویسندگان
1طاهر نجفیان؛ 2حجت الله رنجبر ؛ نادر فتحیان پور
1دانشگاه شهیذ باهنر کرمان
2دانشگاه شهید باهنر کرمان

چکیده
در سال­های اخیر با پیشرفت تکنولوژی در زمینه ساخت و نصب سنجنده­های سنجش از دور نوری، سنجنده­های ابرطیفی با افزایش قابلیت تصویربرداری در صدها باند، گسترش و در عرصه سنجش از دور مورد استفاده قرار گرفته­اند. جهت شناسایی کانی های مختلفی که در مناطق دگرسانی یافت می شوند (سریسیت، کانی های رسی، آلونیت، کلریت، اپیدوت و کلسیت) سنجنده های چند طیفی از محدودیت زیادی در رابطه با نبود تصویر در بخشهای جذب و بازتاب این کانی ها برخوردار می باشند و یا پهنای طیف تصویر آنقدر زیاد است که به درستی بر محدوده های جذب طیف کانی منطبق نمی­گردد. جهت رهایی از این مشکلات می توان از سنجنده های ابرطیفی استفاده نمود. در حالت کلی تصویر برداری ابرطیفی می­تواند برای شناسایی اهداف مختلف طیفی و نظارت بر محیط زیست مورد استفاده قرار ­گیرد. همچنین کاربردهای آن در سال­های اخیر در زمینه تعیین کاربری زمین، ارزیابی پوشش گیاهی و اکتشافات معدنی، روند رو به رشدی داشته است. هدف از این تحقیق ارزیابی کاربرد داده­های سنجنده­ی ابرطیفی هایپریون در بارزسازی مناطق دگرسانی و به­ویژه کانی­های گروه اکسید آهن مرتبط با کانسارهای مس پورفیری است. ناحیه مورد مطالعه به­عنوان بخشی از مجموعه ماگمایی ارومیه- دختر، دارای کانسارهای پورفیری مهمی همچون سرچشمه و دره زار است که در جنوب غرب شهر کرمان واقع شده است. در این تحقیق با استفاده از طیف­های اندازه­گیری شده از تصویر هایپریون محدوده مورد مطالعه و همچنین طیف­های کتابخانه­ای و به­کار­گیری روش نقشه بردار زاویه طیفی (SAM)، اکسیدهای آهن و مناطق دگرسان شده شناسائی شدند.

کلیدواژگان
سنجنده­ی ابرطیفی هایپریون؛ دگرسانی های گرمابی؛ نقشه بردار زاویه طیفی (SAM)
____________________________________________
https://www.mediafire.com/?65350r10crapwpp
 
بالا