شرایط محیطی درختان مرکبات

mehham

عضو جدید
مرکبات (به استثناء نارنج سه برگ) به عنوان گیاهان همیشه سبز شناخته شده اند. در مناطق گرمسیری رشد رویشی و فرایند زایشی در تمام طول سال ادامه دارد. اما در مناطق معتدل نیمه گرمسیری درختان با یک دوره استراحت جزئی مواجه هستند. در این حالت رشد شاخه و ریشه کاملا متوقف نمی شود بلکه به پایین ترین سطح فعالیت خود می رسد و جذب آب و مواد غذایی به شدت کاهش می یابد.
درختان مرکبات اوایل بهار رشد فعالی داشته و شاخه های جوان تولید می کنند. تابستان با افزایش دما، رشد درختان کاهش یافته و با کاهش تدریجی دما در اواخر تابستان و اوایل پاییز، رشد رویشی درخت مجددا افزایش می یابد.
کشت مرکبات بین عرض های جغرافیایی ۴۰ درجه شمالی و جنوبی از خط استوا صورت می گیرد. در سطوح تجاری مناطق عمده تولید مرکبات جهان در بین عرض های جغرافیایی ۲۳/۵ تا ۴۰ درجه شمالی و جنوبی قرار دارند. مرکبات در نواحی نیمه گرمسیری با درجه حرارت بالای ۷ – درجه سانتیگراد تولید می شود. شاخص مجموعه حرارتی سالیانه در گلدهی مرکبات اهمیت دارد. حداقل حرارت مورد نیاز برای شروع رشد مرکبات (صفر فیزیولوژیکی) ۱۲/۵ درجه سانتیگراد و متوسط دمای مناسب جهت رشد مطلوب ۱۸/۵ درجه سانتیگراد است. مرکبات ماهیانه به ۱۸۰ ساعت مجموعه حرارتی ( ۱۸۰ = ۶ × ۳۰ و ۶ = ۵/ ۱۲ – ۵/ ۱۸ ) نیاز دارند.
دما و آب به صورت چشمگیری در تنظیم زمان و دوره گلدهی، توزیع گل، درصد تشکیل میوه و وضعیت نمو و ریزش میوه درختان مرکبات تاثیر دارند. از سوی دیگر نوسانات دمایی شب و روز باعث رنگ گیری بهتر میوه و تجمع قند می شود. مرکبات جهت رشد و نمو در مناطق مرطوب به میزان ۷۵۰ و در مناطق خشک ۱۵۰۰ میلی لیتر ( ۱۵ هزار متر مکعب در
هکتار ) آب در سال نیاز دارند.
سرما و یخبندان یکی از بزرگترین مسائل محیطی خطر ساز برای مرکبات به شمار می روند. در ایران نیز مانند سایر کشورهای جهان در دو دهه گذشته با فواصل ۵- ۴ سال باغ های شمال و جنوب دچار سرمازدگی شده اند. در شرایط یخبندان گل ها حساس ترین عضو و بافت های چوبی مقاوم ترین اندام ها نسبت به یخبندان هستند.

امکان کاشت مرکبات در خاک های شنی، شنی- لومی و لوم وجود دارد ولی بهترین نوع خاک برای مرکبات شنی – لومی است. مرکبات نسبت به pH بالا حساس اند و بهترین محدوده pH برای مرکبات بین ۵/۵ تا ۷/۵ است. در بین محصولات باغی، مرکبات حساسترین گروه به شوری خاک هستند شوری خاک به میزان حدود ۲ds/m بدون ظهور علائم سمی برگی به رشد درخت و عملکرد درخت صدمه می زند.


منبع: http://www.kharidemajazi.ir/?p=959#ixzz2xlZ7EPJA
 

Similar threads

بالا