شبیه سازی آسیای خودشکن کارخانه فرآوری چغارت با استفاده از نرم افزار MODSIM

P O U R I A

مدیر مهندسی شیمی مدیر تالار گفتگوی آزاد
نویسندگان
سعید حسنی صدرآبادی؛ علی دهقانی ؛ مهدی خسروی
دانشگاه یزد

چکیده
آسیاهای خودشکن، جایگزین چندین مرحله سنگ­شکنی و آسیا­کنی در مدارهای خردایش شده­اند. این آسیاها نسبت به تغییر پارامترهای عملیاتی، به ویژه مشخصات بار اولیه، بسیار حساس هستند. شبیه­سازی یکی از ابزارهای بهبود کارآیی آسیاهای خودشکن است. بدین منظور لازم است که آزمایش­های خردایش بر روی بار ورودی به آسیا انجام شود. در این تحقیق، آزمایش­های خردایش شامل ضربه، سایش و خود­شکست بر روی نمونه­هایی از بار اولیه آسیای خودشکن چغارت انجام شد. مقادیر توابع شکست و انتخاب، پارامترهای سایش و مدل خود­شکست نمونه­های معرف تعیین شدند. زمان ماند متوسط آسیای خودشکن نیز اندازه­گیری شد. با استفاده از نتایج آزمایش­های فوق و اطلاعات موجود در کارخانه، آسیای خودشکن چغارت که در مدار بسته با سرند موزی قرار دارد، به کمک نرم­افزار MODSIM (نرم­افزار شبیه­سازی مدارهای کانه­آرایی)، شبیه­سازی گردید. با استفاده از این روش، توزیع ابعادی محصول خروجی از آسیای خودشکن تعیین شد. نتایج حاصل با داده­های کارخانه همخوانی خوبی داشت. با استفاده از این تکنیک می­توان تأثیر تغییر پارامترهای عملیاتی بر روی دانه­بندی محصول آسیای خودشکن را پیش­بینی کرد.

کلیدواژگان
شبیه¬سازی؛ آسیای خودشکن چغارت؛ مکانیزم¬های شکست؛ نرم¬افزار .MODSIM

____________________________________
http://www.mediafire.com/download/fost2m6xxcfx5b3/592.pdf
 
بالا