شاخص کنترل کیفیت هوا

alish88

New member
زنبورهاي عسل کيفيت هوا را کنترل مي کنند

فرودگاه ها در آلمان از زنبورهاي عسل به عنوان ردياب هاي بيولوژيکي استفاده مي کنند و به صورت منظم به منظور بررسي ميزان آلاينده ها، عسل توليد شده توسط اين حشرات را آزمايش مي کنند. براساس اين گزارش، آزمايش سال جاري در اوايل ماه ژوئن در فرودگاه بين المللي دوسلدورف برگزار شد و نتايج نشان داد عسل ها کاملاً سالم هستند، به بياني ديگر هواي منطقه کاملاً پاک است. آزمايشگاهي در آلمان دو بار در سال عسل اين زنبورها را مورد بررسي قرار داده و به دنبال عناصري مانند هيدروکربن ها و فلزات سنگين مي گردد آخرين آزمايش ها نشان داده اند عسل اين حشرات با عسل زنبورهايي که در مناطق کاملابکر و غيرصنعتي توليد مي شوند، برابري مي کند
 
بالا