سیستم هد آپ دیسپلی

reza._y

عضو جدید
هد آپ دیسپلی یا HUD تکنولوژی نوظهوری است که در کمتر خودرویی قرار دارد این سیستم تمامی اطلاعات خودرو را در صفحه ی کوچکی بر روی شیشه ی جلوی خودرو به راننده نشان می دهد. همچنین می توان موبایل و وسایل الکتریکی داخل گوشی را نیز با این سیستم پیوند دهیم. برفرض مثال راننده در حال رانندگی است که چند پیام برایش می آید و فرزندانش موج رادیو را دائما تغییر می دهند در چنین حالتی حواس رانننده به داخل خودرو پرت می شود و احتمال تصادف زیاد می گردد. از این رو کارشناسان این حوزه با طراحی این تکنولوژی تمام اتفاقات را بر روی شیشه جلوی راننده قرار می دهد تا هم از اتفاقاتی که داخل کابین خودرو می افتد مطلع گردد و هم تمرکزش بر جاده را از دست ندهد.
 
بالا