سویا

asal arian

New member
همه چیز درباره ی سویا :

سویا از خانواده Fabaceae و تیره بقولاتمی باشد که بر حسب قد دسته بندی شده است. گیاهی است یکساله به طول 60-50سانتی متر با برگهای سه قسمتی دارای گلهای کوچک سفید یا بنفش بصورت گلاذین درزیر برگهاست. این گیاه بخاطر دانه های سرشار از پروتئین آن کشت داده می شود،این دانه ها پس از جدا شدن شسته شده و برای تهیه محصولات بر مبنای سویا مورداستفاده قرار می گیرند.

با اینکه سویا همیشه در طبیعت وجود داشته استولی فقط در چند دهه گذشته بدلیل پی بردن به امتیازات و خواص بسیارحیرت انگیزو والای آن توجه محققین را بخود جلب نموده است.
سویا به عنوان " یکاعجازغذایی " و حتی به عقیده برخی بیش از یک اعجاز تلقی شده است و به همیندلیل امروزه بیش از پیش " سیمای سویا " به صورت کاملا برجسته در کابینتهایغذا و دارو دیده می شود

اجزای ترکیبی سویا :
اجزاء ترکیبی و تغذیه ایسویا در رفرنسهای غذایی U.S.D.A به ثبت رسیده است.

محصولات سویا حاویهر سه ماده غذایی اصلی یعنی پروتئینها، کربوهیدراتها و چربی بوده و همچنینحاوی سایر عناصر غذایی از جمله ویتامینها، کلسیم، آهن، املاح معدنی واسیدفولیک می باشد.

این گیاه از نظر پروتئین بسیار غنی بوده و یک منبعخوبی از ایزوفلاونهاست که دارای فواید زیادی در تامین سلامتی میباشد.

پروتئین سویا جزء اصلی فرمولهای غذای کودک بر مبنای سویاست. آنالیزهای این محصول نشان دهنده میزان مولتی ویتامین و کلسیم موجود در آن وهمچنین تعیین سطح ایزوفلاون می باشد.

اسیدآمینه های موجود در پروتئینسویا که متفاوت از منابع غذایی حیوانی و سایر پروتئینهای گیاهی است قادر استسنتز و متابولیسم کلسترول را تصحیح نماید.

دانه سویا فاقد گوگرد حیاتیبوده و شامل اسیدآمینه های سیستئین و متیونین است که بدن به هیچ وجه نمیتواند آنها را بسازد و این اسیدآمینه ها معمولا توسط برنج و سایر حبوبات درجاهائیکه دانه سویا به طور سنتی مصرف می شود تامین می گردد. محصولات تخمیریسویا نیز مثل بسیاری از خانواده بقولات محتوی پروتئین و ویتامین و مواد ضدسرطانی است.

برای پی بردن به اهمیت پروتئینها و سایر اجزای ترکیبیسویا به آمار ارائه شده که از طرف کمپانی Bung limited food Agri Business کهسرویس تهیه و توزیع غذاهای صنعتی را در آمریکای شمالی و جنوبی عهده دار است ومرکز اصلی آن در برزیل می باشد توجه فرمائید. این کمپانی ضمن اینکه تهیه وتوزیع گندم، ذرت، روغنها،محصولات چربی و اجزای مورد نیاز شیرینی پزیها،نانوایی ها و غذاهای سرپایی و فوری تفننی، پستاها، غذاهای منجمد و ... را بهعمده فروشیها و خرده فروشیها عهده دار است، مرکز آن در برزیل بوده و اینکمپانی یکی از سه تولید کننده بزرگ دنیاست که مقام مهمی در بازار عرضه مشتقاتسویایی و تمام اجزای غذایی آنرا داراست.

این کمپانی در مورد اجزایترکیبی مشتق از سویا اعلام نموده که از سال 1999 بدلیل اینکه اداره کل غذا وداروی آمریکا ( FDA ) نقش مفید پروتئینهای سویا را که پائین آورنده بیماریهایشایع کرونرقلبی است شناسایی و مشخص نموده، به آژانس مذکور اجازه داده شد کهتهیه و توزیع این اجزاء را بصورت کاملا بهداشتی و با سلامت کامل برعهدهبگیرد.

آماری که از طرف کمپانی Bunge ارائه شده بیانگر این است کهپروتئینهای جدا شده از سویا یا (Isp) Isolqteds soy proteins به مصرف جهانیرسیده و این مصرف سالانه از 150 کیلو تن نیز تجاوز نموده، درحالیکه بعد ازسال 1970 این رقم زیر 10 کیلوتن بوده است. همچنین توزیع لستین جدا شده ازسویا در 5 سال گذشته رشدی معادل 5 % داشته است. توجه به موارد فوق اهمیت خواصغذایی محصولات سویایی را کاملا محرز نموده و توسعه آنها را در جهان امروزثابت می نماید. جدول زیر مواد موجود در 100 گرم دانه خشک و رسیده، جوانهسویا، شیر سویا و سبوس سویا را نشان می دهد.

مواد موجود در سویا:

دانه خشک
جوانه سویا
شیرسویا
سبوس سویا
 
Similar threads
Thread starter عنوان تالار پاسخ ها تاریخ
A زراعت سویا زراعت 5

Similar threads

بالا