سورگوم- Sorghum

آیورودا

عضو جدید
کاربر ممتاز
پنجمين غله مهم دنيا مي باشد و مهمترين كشور هاي توليد كننده هند، چين و روسيه هستند.

خاستگاه سورگوم قاره افريقا است و از دانه هاي ان جهت تغذيه استفاده مي شود و 3 هزار سال قبل از ميلاد كشت مي شده است. قدرت تحمل سورگوم به گرما بيشتر از ساير غلات است و به همين دليل به ان شتر گياهان زراعي مي گويند و معمولا در مناطق گرم و خشك قابل كشت استقياق ( جانسون گراس ):
از خويشاوندان نزديك سورگوم است و يك گياه خزنده بوده و سيله ريزم خزنده خود تاكثير پيدا مي كند و در بعضي جاها به عنوان علف هرز به حساب مي ايد.


اهميت اقتصادي :
اهميت اقتصادي سورگوم به لحاظ تغذيه انسان و حيوانات ، تهيه الكل و تهيه علوفه سبز و سيلو مي باشد.


انواع سورگوم: سورگم ها بر حسب نوع مصرف به 4 دسته تقسيم مي شوند .

1 –سورگوم دانه ايGrain Sorghum :
از دانه هاي ان به عنوان غذاي انسان، دام و طيور استفاده مي شود .


2 –سورگوم علوفه اي Grass Sorghum :
كه به نام سرگو sorgo ) معرف است . داراي ساقه هاي بلند ابدار و شيرين است . سودان گراس از ارقام سورگوم علوفه است كه گياه يك ساله با ساقه هاي باريك و قدرت پنجه زني بالا است


3 - سورگوم شيرين يا قنديSweet Sorghum :
ساقه هاي بلند اين گياه حاوي مواد قندي است . از شيرابه ساقه قند مايع توليد مي شود. عملكرد ان بيشتر از سورگوم دانه اي است لذا براي توليد علوفه سبز و سيلوي كشت مي شود.


4 - سورگوم جاروييbroom sorghum :
به دليل انشعابات زياد و طويل و خوشه برجسته به عنوان جاروب استفاده مي شود.


5 - سورگوم مومي waxy sorghum :
آندوسپرم اين گياه داري موم است كه براي ساختن چسب به كار مي رود.

منبع:khalilvand.ir


 
Similar threads
Thread starter عنوان تالار پاسخ ها تاریخ
MehD1979 علائم کمبود در سه گیاه زراعی گندم و جو و سورگوم زراعت 2
MehD1979 سورگوم زراعت 5

Similar threads

بالا