سنجش از دور و کاربرد آن در معدن

sky show

عضو جدید
سنجش از دور در واقع تکنولوژی کسب اطلاعات و تصویربرداری از زمین با استفاده از تجهیزات هوانوردی مانند هواپیما، بالن یا تجهیزات فضایی مانند ماهواره می باشد. به بیان دیگر می توان سنجش از دور را علم بدست آوردن اطلاعات در مرود هر موضوعی به وسیله ی ابزاری دانست که در تماس فیزیکی با آن نباشد. مزیت برتر اطلاعات ماهواره ای نسبت به سایر منابع اطلاعاتی، پوشش تکراری آنها از نواحی معین با فاصله ی زمانی مشخص است. در سنجش از دور انتقال اطلاعات توسط تشعشعات الکترومغناطیسی انجام می گیرد.
در چند دهه ی اخیر، زمین شناسان از عکس های هوایی برای آغاز فعالیت های اکتشافی استفاده می کردند. اما از زمانی که تکنولوژی عکس های هوایی با کیفیت بالا با به فضا فرستادن ماهواره ی لندست1 در سال 1972 در اختیار زمین شناسان قرار گرفت، آنها نیز با استفاده از این عکس ها به جستجوی کانسارهای معدنی (به غیر از آنهایی که در زیر پوشش های گیاهی متراکم و یا پوشش رسوبات مدفون شده اند) می پردازند. از این نوع داده ها، نقشه های ژئوشیمیایی، ژئوفیزیکی و سایر داده ها نیز در دسترس است. نرم افزارهای GIS و تکنیک های گوناگون تفسیر در نرم افزارهای سنجش از دور، امکان تلفیق نقشه های گوناگون با یکدیگر را به آسانی میسر می سازد. امروزه از عکس های تفسیر شده به مقدار فراوانی در پروژه های اکتشافی استفاده می شود.
 

hanikarami

عضو جدید
دورسنجی

دورسنجی

دورسنجی،سنجش از دور و remote sensing هر سه به یک مفهوم اند . نرم افزار های Geomathica و Envi برای این امر استفاده می شوند
 

maryam.ba

عضو جدید
باید در پاسخ وتکمیل صحبتای شمابگم که نرم افزارnv با Gisو Arcmapتکمیل میشه.فک میکنم با بلد بودن این چندتا نرم افزار بشه ی کارایی کرد
 

maryam.ba

عضو جدید
راستی مگه شماها همگی اکتشاف نیستید؟ دورسنجی که دو واحد درسیه!!!!
 

Similar threads

بالا