سطح زيركشت ، ميزان‌ توليد و عملكرد سيب زميني كشور

محمد بهبود

عضو جدید
سطح زيركشت:
سطح زيركشت سيب زميني كشور حدود 173 هزار هكتار برآورد شده است كه 50/98 درصد آن آبي و بقيه به صورت ديم بوده است.استان اردبيل با 60/13 درصد اراضي سيب زميني كشور در مقام نخست قرار دارد.
استان‏هاي اصفهان، همدان، جيرفت و كهنوج،فارس و كردستان به ترتيب با 04/12، 30/11، 59/7، 30/6 و 96/5 درصد مقامهاي دوم تا ششم را به خود اختصاص داده‏اند.
شش استان مزبور جمعاً 79/56 درصد اراضي سيب زميني كل كشور را دارا هستند و 21/43 درصد بقيه در ساير استان‏‌ها كشت شده است.
ميزان توليد:
ميزان توليد سيب‌زميني در كشور حدود 21/4 ميليون تن برآورد شده است كه 27/99 درصد آن از اراضي آبي حاصل شده است.
استان همدان با 78/14 درصد از توليد سيب زميني كشور، مقام اول را به خود اختصاص داده است و استانهاي اردبيل، اصفهان، كردستان و آذربايجان‌شرقي به ترتيب با 94/13، 15/12، 96/6 و 90/6 درصد سهم در توليد سيب زميني رتبه‌هاي دوم تا پنجم را كسب كرده‌اند. پنج استان مزبور جمعاً 73/54 درصد توليد سيب زميني كشور را به خود اختصاص داده اند.
عملكرد در هكتار:
عملكرد سيب‏زميني آبي در كشور 24493 كيلوگرم و سيب‏زميني ديم 11843 كيلوگرم بوده است.
بيشترين و كمترين راندمان توليد سيب‏زميني آبي در استانهاي همدان و قم به ترتيب با 31782 كيلوگرم و 8279 كيلوگرم در هكتار مي باشد.
بيشترين و كمترين عملكرد سيب زميني ديم متعلق به استانهاي گيلان و مازندران به ترتيب با 23391 كيلوگرم و 6166 كيلوگرم است.


 

Similar threads

بالا