ساخت 12 هزار قطعه مورد نياز نيروگاهي توسط متخصصان داخلي

Engineer Power

عضو جدید


سرپرست نيروگاه رامين اهواز گفت: با وجود تحريم ها، بيش از �12 هزار قطعه مورد نياز نيروگاه با همكاري متخصصان اين نيروگاه، شركت هاي سازنده استاني و كشوري ساخته مي شود.

به گزارش پايگاه خبري توانير به نقل از روابط عمومي شركت برق منطقه اي خوزستان، سيد عليرضا موسوي درهمين خصوص گفت: با ساخت قطعات مورد نياز نيروگاه در داخل كشور سالانه بيش از 60 درصد هزينه هاي تامين اين قطعات كاهش مي يابد.
سرپرست نيروگاه رامين اهوازادامه داد: تنها در شهرستان اهواز 30 شركت سازنده قطعات مورد نياز نيروگاه وجود دارد كه از ظرفيت آنها در تامين قطعات مختلف استفاده مي شود.
موسوي همچنين در بخش ديگري از سخنانش به احداث واحدهاي 7 و 8 نيروگاه اشاره كردو گفت: احداث واحدهاي 7 و8 نيروگاه جزو مصوبات سفر رياست جمهوري است كه با تامين اعتبار مورد نياز و ادامه فعاليت اجرايي ساخت آن، بيش از 600 مگاوات به ظرفيت توليد نيروگاه افزوده خواهد شد.
وي ياداور شد:هم اكنون فعاليت كارگاهي و تامين تجهيزات آنها در حال انجام است كه اميدواريم با تزريق اعتبار اين پروژه در آينده به بهره برداري برسد.
سرپرست نيروگاه رامين با اشاره به وضعيت توليد برق توسط نيروگاه هاي حرارتي و گازي استان (رامين، آبادان، مدحج، خرمشهر و پتروشيمي فجر ) اظهارداشت: بيش از 65 درصد توليد برق نيروگاههاي حرارتي و گازي استان توسط نيروگاه رامين انجام مي گيرد.
موسوي تصريح كرد: ظرفيت نصب شده نيروگاهي در استان خوزستان بيش از 12 هزار مگاوات است كه اين مقدار شامل نيروگاههاي برق آبي ، حرارتي و گازي است.
وي افزود: استان خوزستان به دليل شرايط خاص جغرافيايي و وجود صنايع مختلف، بزرگترين توليد كننده و دومين مصرف كننده برق بعد از استان تهران است.
موسوي در ادامه به بيان موفقيت هاي نيروگاه در سال هاي 90 و91 پرداخت و گفت : نيروگاه رامين با تلاش همه پرسنل در دو سال پياپي ركورد توليد همزمان را شكسته كه درتاريخ فعاليت اين نيروگاه بي سابقه است.
وي با بيان اين كه همه واحدهاي نيروگاه در آمادگي كامل به سرمي برند، درخصوص مبادلات انرژي الكتريكي با استان هاي همسايه اظهارداشت: اين تبادل انرژي در موقع نياز انجام مي شود.
موسوي ميزان توليد نيروگاه را در سه ماهه سال جاري دو ميليون و 600 هزار مگاوات ساعت بيان كرد و گفت: اين ميزان توليد در حالي به ثمر نشسته كه واحد 4 نيروگاه در تعميرات اساسي بوده است.
گفتني است نيروگاه رامين اهواز با شش واحد توليدي به ظرفيت يكهزار و850 مگاوات ساعت بزرگترين نيروگاه بخاري كشور است كه نقش مهمي در توليد انرژي مورد نياز مشتركان دارد.
 
بالا