ريخت شناسي فضاهاي شهري با اعمال اصول پرسپکتيو ( مطالعۀ موردي: ميدان شاه و ميدان اميرچخماق در يزد)

_*Bahar*_

کاربر فعال تالار مهندسی معماری ,
عنوان:

ريخت شناسي فضاهاي شهري با اعمال اصول پرسپکتيو ( مطالعۀ موردي: ميدان شاه و ميدان اميرچخماق در يزد)

نویسنده:
وحيد وحدت زاد


چکیده:

میدان امیر چقماق و میدان شاه و راسته بازار بین آنها در یزد فضای شهری مهمی است که در دوره ی پهلوی دچار تغییراتی بنیادین شد، به طوری که امکان بازشناسی وضعیت پیشین آنها دشوار است . این مطالعه برای کشف ماهیت شکلی و به تبع آن تاریخی این فضاهای شهری انجام شده است . در این پژوهش روشی معرفی میکنیم تا بهره گیری از هندسه ی مناظر و مرایا بتوان پلان و نمای فضاها را از روی عکس آنها حاصل کرد.....

واژگان کلیدی:
پرسپكتیو، فضاي شهري، میدان امیرچقماق، میدان شاه، يزد


مشاهده پیوست morphology_urban_space_perspective_principle_pictorial_document_vahid_vahdat_zad.pdf
 
بالا