روغن ها آنتی استاتیک

صدای سکوت

عضو جدید
کاربر ممتاز
:(سلام من دانشجویی شیمی هستم و اطلاعات اندکی از نساجی دارم ازتون در مورد ساختار روغنهای آنتی استاتیک و اسپین فینیش کمک میخواستم
 
روغن های آنتی استاتیک جهت خنثی سازی بار الکتریسیته ساکن در دوره تکمیل الیاف و منسوجات برای تکمیل کیفیت استفاده می شود.
 
بالا