روش جدیدی برای حل مدل Lane جهت تعیین عیارحد بهینه کارخانه

P O U R I A

مدیر مهندسی شیمی مدیر تالار گفتگوی آزاد
مدیر تالار
چکیده
است. با توجه به نقش اساسی عیارحد کارخانه بر روی اقتصاد عملیات، انتخاب بهینه این عیار اهمیت زیادی دارد. یکی از روش‌های رایج برای تعیین عیارحد بهینه کارخانه استفاده از مدل Lane است. این مدل یک مدل پژوهش عملیاتی است که تابع هدف آن بیشینه‌سازی تفاضل نقدینگی و هزینه فرصت بوده، و محدودیت‌های وظیفه‌ای آن ظرفیت معدن‌کاری، ظرفیت کارخانه فرآوری و ظرفیت بازار (تقاضا) می‌باشد. با توجه به رابطه بین متغیرها، این مدل در نهایت به مدلی با دو متغیر تصمیم (عیار حد) و (زمان لازم برای عملیات بر روی یک تن ماده کانی‌دار) تبدیل می‌شود. حل تحلیلی این مدل نیازمند صورت‌بندی ریاضی (میزان کانسنگ موجود در یک تن ماده کانی‌دار) و (عیار متوسط کانسنگ) برحسب می‌باشد. با توجه به این‌که این صورت‌بندی معمولاً امکان‌پذیر نمی‌باشد، برای حل آن باید از روش ترسیمی یا روشی ابتکاری بهره جست. Lane برای حل این مدل روشی ابتکاری ارایه داده است. در این مقاله با تحلیل نحوه تغییر تابع هدف در محدوده‌های مختلف عیاری، یک روش حل ابتکاری جدید پیشنهاد شده است. در نهایت با حل یک مثال نمایشی و مقایسه نتایج به دست آمده از این روش با نتایج حاصل از الگوریتم حل Lane، که در حال حاضر روش حل کلاسیک این مسئله به‌شمار می‌رود، نشان داده شد که پاسخ به دست آمده در روش ارایه شده در این مقاله نتایج بهتری نسبت به الگوریتم Lane به‌دست می‌دهد.

کلیدواژگان
بهینه‌سازی؛ عیارحد؛ معدن روباز؛ الگوریتم Lane


http://www.mediafire.com/view/bw4bvsf6wuzwwve/351.pdf
 
بالا