روش استخراج برش های تخریب شده

P O U R I A

مدیر مهندسی شیمی مدیر تالار گفتگوی آزاد
مقدمه:
در گذشته روش استخراج برش نان تخریبی شده تنها در مناطق سست استفاده می شد؛ مناطقی که حتی با برداشتن عامل نگهدارنده ی سقف تونل در فواصل کوتاه نیز تخریب صورت می گرفت. تونل های چوب بندی شده فراوانی از میان کانار عبور داده می شد که پس از برداشتن آنها در انتهای تونل کاسنگ تخریب می شد و استخراج تا حد مجاز رقیق شدگی صورت می گرفت.


cut-caving-5.jpg

این روش دقت بالاوبازیابی کمی داشت وروش کندی بود اما تنها روش معدنکاری ممکن در آن حالت بود. امروزه این روش در زمین های مستحکم تر که نیاز به چاله زنی و آبشاری دارند نیز به کار گرفته می شود. در این صورت تا آنجا که به کانه مربوط می شود این روش یک روش تخریبی نیست و بخاطر اینکه با اطمینان به تخریب دیواره ها(سنگ در برگیرنده) صورت می گیرد آن را روش برش های تخریبی شده نامیده اند. در این روش تمام پیشروی های معدنکاری به سمت پائین و کانه ی بین طبقات فرعی از بالا به پائین شکسته می شود که باعث می شود در پی آن سنگ باطله ی فوقانی در فضای خالی ایجاد شده تخریب شود.

روش استخراج برش نای تخریب شده یک روش سیستماتیک است که طراحی و انجام عملیات استخراجی آن کاملاً ساده و یکنواخت می باشد . مراحل مختلف عملیات تولیدی در هر طبقه به صورت مستقل از هم انجام می شود و هیچ گونه تداخلی با هم ندارند . و همیشه چندین سینه کار آماده استخراج می باشد؛ در حقیقت یکنواختی تولید ، این روش را شبیه به یک کارخانه مکانیزه نموده است.

کنترل سرعت تخلیه ماده معدنی خرد شده امری مهم وپیچیده است. اگر سرعت تخلیه کمتر از حد مطلوب ومناسب باشد پدیده سفت شدگی در مواد خرد شده رخ می دهد که شدت آن به عوامل زیربستگی دارد:
-نوع کانه از لحاظ خاصیت چسبندگی ذرات به یکدیگر
-رطوبت
-فشار ناشی از وزن طبقات
-ابعاد ذرات خرد شده.​


شرایط کاربرد:
این روش اقتباس دارد با روش استخراج با برش های از بالا به پائین و شرایط کاربردشان هم مشابه یکدیگر است.
-مقاومت کانسار: متوسط تا نسبتاً محکم
-مقاومت کمرها: ضعیف تا نسبتاً محکم
-عمق کانسار: متوسط
-شیب کانسار: نسبتاً پرشیب بالای ۶۰ درجه اگر لایه بسیار ضخیم باشد می توان از شیب افقی هم استفاده کرد.
-عیار کانسار: متوسط
-شرایط ویژه : شرایط خاصی ندارد چون کارگاه باقی نمی ماند و پس از استخراج تخریب می شود.
-وضعیت زمین شناسی: سطح یا توده ای و تا حدی نامنظم هم می تواند باشد و ترجیحاً قائم باشد.
-نوع کارگاه : امتدادی
-انتخابی یا غیر انتخابی : غیر انتخابی
-نوع استخراج: از بالا به پائین​


مزایا و معایب روش برش های تخریب شده( شبیه به روش برش های از بالا به پائین):

مزایا :
الف – توان تولید نسبتاً بالاست.
ب-بازیابی نسبتاً خوب بین ۹۰-۸۰ درصد.
ج- ایمنی و بهداشت آن خوب است.


معایب:
الف-هزینه استخراج نسبتاً بالا، ۵۰ درصد هزینه معدنکاری است.
ب-اختلاط متوسط تا بالا( چون مواد می تواند از داخل توری عبور کند.
ج- وقوع تخریب ونشست روی سطح زمین
د-هزینه آماده سازی بالا است.


تفاوت روش استخراج برش های تخریب شده با برش های از بالا به پائین:
۱-تعداد برش های روش استخراج برش های تخریب شد بسیار کمتر از برش های بالا به پائین است، به عبارت دیگر در برش های از بالا به پائین فاصله برش ها m2 در صورتی که در برش های تخریب شده فاصله برش ها به m20 هم می رسد.
۲- در برش های از بالا به پائین حجم بسیاری چوب از بین می رود در صورتی که در روش برش های تخریب شده وسیله نگهداری داخل کارگاه وجود ندارد.
۳-در برش های تخریب شده می توان به صورت بسیار مکانیزه کارکرد ولی در برش های از بالا به پائین مکانیزه بسیار کم و کارگربر است.


توضیحاتی در مورد این روش استخراج:
عملیات تولید در روش استخراج برش های تخریبی بصورت پس روی باشد. در این روش استخراج اندازه ، شکل وعمق ماده معدنی اهمیت زیادی دارد. شیب کانسار هر چه به قائم نزدیک تر باشد شرایط کاری مناسبتری فراهم می شود. یکی ا زتفاوتهای عمده روش برش های تخریب شده با روش های openstopin مقاومت مکانیکی ماده معدنی و ناحیه کمر بالای آن است.به ویژه ناحیه کمر بالا که در روش های openstoping مقاومت مکانیکی بیشتری نسبت به روش استخراج برش های تخریب شده دارد.

مهم ترین معادنی که در دنیا به روش برش های تخریبی استخراج می شوند عبارتند از:
۱-معدن مس کرایمونت در شمال و نکوور کانادا
۲-معدن مس گرانداک در شمال غربی بریتش کلیمیا در کانادا
۳-معدن سنگ آهن کایرو نادرسوئد
۴.معدن کانسارهای سولفید ی مس ، فولیرا در زابسیا​


cut-caving.jpg
دید رو به رو​


مراحل آماده سازی
۱)انتخاب قطعه آماده
۲)حفر دوبل
۳)حفر میان برعمود بر لایه از اولین برش استخراجی با فاصله ی مشخص نسبت به منطقه اکسیده
۴)حفر دنباچه دو در داخل عمود بر لایه در کمر پایین ماده معدنی تا کل عرض قطعه را پوشش دهد.
۵) حفر میان برهای منظم از داخل دنباله رو در کمرپایین در برش به طرف کمر بالای مواد​


مراحل استخراج
۶- حفر چال
۷- خرج گذاری
۸- انفجار چالی
۹- خروج موادخرد شده از طریق میان برها​
 

Similar threads

بالا