روانکار چگونه کار می کند؟

reza._y

New member
دو سطح فلزی یا پلاستیکی در وسایل مختلف از جمله خودرو در تماس با یکدیگر اغلب مخالف یکدیگر حرکت می کنند و اصطکاکی بوجود می آورند. این اصطکاک باعث ایجاد گرما و تنش حرارتی می شود و کارایی دستگاه را به شدت کاهش می دهد. برای حل این معضل از روانکارها استفاده می کنند تا درگیری بین قطعات را کاهش دهد و کارایی دستگاه را افزایش دهد. هنگام استفاده از روانکارها باید توجه داشته باشیم که قشر نازکی از روغن روانکاربین قطعات قرار میگیرد و منافذ را دستگاه را پرمی کند این قشر برجستگی ها را می پوشاند ودر عمل بین دو قطعه را می پوشاند در این حالت به جای اصطکاک بین قطعات، حرکت لغزشی روانی ایجاد می شود.که باعث جلوگیری از آسیب رساندن به قطعات خواهد شد. وقتی روغن در داخل تجهیزات حرکت می کند موجب تولید اصطکاک سیالی می شود و حرارت دستگاه را در خود جذب می کند.

برای مشاهده در سايز بزرگتر [اينجا] كليک كنيد
 
بالا