رفتار و اختصاصات ژئوشیمیایی مناطق کانی سازی طلای پهنه های برشی کردستان

P O U R I A

مدیر مهندسی شیمی مدیر تالار گفتگوی آزاد
مدیر تالار
رفتار و اختصاصات ژئوشیمیایی مناطق کانی سازی طلای پهنه های برشی کردستان


نویسندگان
1رضا قوامی ریابی ؛ 1میرمهدی سید رحیمی‌نیارق؛ 1رضا خالوکاکایی؛ 2محمد رضا هزاره
1دانشگاه صنعتی شاهرود
2سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور

___________________________________________
http://www.mediafire.com/view/kkppddolug5thkq/593.pdf
 
بالا