راهکارهایی برای تشخیص نوع بنزین

reza._y

New member
با توجه به بازار موجود و وجود کالاها تقلبی لازم است توضیحاتی درباره انواع بنزین ها داد تا راننده دچار ضرر نشود. اولین راه تشخیص نوع بنزین رنگ آن است بنزین های معمولی رنگ صورتی متمایل به قرمز دارند اما بنزین سوپر رنگ سفید متمایل به سبز دارد. همچنین جهش و پرش بنزین های سوپر چند برابر بنزین های معمولی است. روش دیگر نیز که معمولا راننده قدیمی در آن تبحر دارند شناسایی گازهای خارج شده از باک موقع سوخت گیری است اگر این گازها خشک باشد بنزین سوپر استفاده شده است و اگر گاز به کار رفته چرب باشد بنزین معمولی استفاده شده است. و اگر گاز بدبو از آن متصاعد شود سوخت استفاده شده گازوئیل است. بد نیست روش تشخیص بنزین از گازوئیل را مطرح کنیم برای اینکار دست خود را در معرض گاز متصاعد شده از سوخت قرار بدهید اگر ابتدا لکه باقی نماند امام پس از چند دقیقه لکه سفید رنگی تشکیل شد این نشانه ی بنزین است.
 
بالا