راههای به تاخیر انداختن گلدهی درختان هسته دار

Phyto

مدیر تالار مهندسی كشاورزی
مدیر تالار
راههای به تاخیر انداختن گلدهی درختان هسته دار


1- هرس دیر هنگام باعث تأخیر در شکوفایی گلها و کاهش خسارت سرمازدگی می گردد.
2- اجتناب از هرس شدید بخصوص در انگور و به تعویق انداختن زمان هرس تا بعد از رفع تهديد خسارت سرما در انگور و هسته دارها باعث دیر گل دهی خواهد شد.
3- در صورت گرم شدن هوا در اواخر زمستان، آبیاری بارانی شاخ و برگ درختان در باغات مجهز به سیستم آبیاری تحت فشار باعث خنک شدن جوانه ها و دیر گل دهی خواهد شد. در این صورت، آب‌پاش‌هاي باراني به‌طور اتوماتيك هر وقت دماي هوا بالاي 7 درجه‌سانتي‌گراد مي‌رسد، روشن مي‌شوند (5 دقيقه در هر 15 دقيقه).
4- استفاده از روغن ولک و روغن گیاهی سویا قبل از متورم شدن جوانه های درختان سیب، هلو و بادام باعث تأخیر در گلدهی می شود.
5- احداث باغات در مناطق شیب دار، دامنه های شمالی و استفاده از ارقام و پایه های مقاوم و دیر گل تنها راه جهت جلوگیری از سرمازدگی درختان می باشد.
منبع
 
بالا