[رادیو] - تاثیرات رادیو در جامعه

mpb

مدیر تالار مهندسی معماری
مدیر تالار

همچنان تلویزیون و رادیو ابزارهایی قوی و تاثیرگذار در اشاعه اطلاعات هستند. چرا که هریک ازاین رسانه ها دارای ویژگی هایی هستند که توانایی های خاصی را به همراه دارد. همانطور که ایمل نتوانست جای پست را بگیرد؛ رادیو نیز به علت ویژگی های خاص خود همچنان در میان سایر رسانه ها مخاطبین خود را حفظ کرده است.​


بطور کلی برنامه های رادیویی از ترکیب سه عنصر صدا؛ موسیقی؛ کلام پدید می آیند و نیروی بیانی و ارتباطی خاصی را تشکیل می دهد که از بیان مکتوب مطبوعاتی و بیان سینمائی و تلویزیونی متمایز است. در زیر به برخی از ویژگی های برجسته رادیو اشاره می کنیم:
1) قابلیت حمل و بهره برداری در هر مکان.
2) بهره برداری همزمان با انجام فعالیتهای مختلف.
3) سرعت انتقال پیام { برخلاف مطبوعات }
4) وسعت دامنه انتشار { تقریبا در هر نقطه ای از جهان }
5) مقرون به صرفه بودن دستگاه.
6) امکان استفاده از فرستنده های متعدد.
7)سهولت ضبط برنامه ها برای استفاده مجدد.
8) بکارگیری زبان ساده و سهولت در بهره مندی از پیام.
9) قدرت تاثیر بالا بروی مخاطبین و شنوندگان.


به نظر گروهی از مردم رادیو عبارت است از قرائت روزانه برنامه های مطبوعات ولی بصورت گسترده تر و آسان تر. و گروهی دیگر رادیو را وسیله ای می دانند که در کنار آن به یکباره گرفتگی و اندوه زدگی را از میان ببرند و خویش را از چنگ دلتنگی و ملال زندگی گریز دهند. این از خود گریختن سبب می شود زندگی عوض شود و انسان خود را به آغوش دنیای افسونگرانه و اعجازآمیز توهم بیاندازد.


رادیو یک وسیله نیرومند فرهنگی است از فرهنگ مایه می گیرد و در عین حال خود سبب دگرگونی و تحولاتی در فرهنگ میشود. بررسی این تحولات و دگرگونی ها و اصولا نقش فرهنگی رادیو با اندازه گیری های کمی برنامه ها قابل انجام نیست. بلکه تجزیه و تحلیل کیفی و دقیقی را در گفتارها و محتوای برنامه ها می طلبد. در مورد نقش آموزشی رادیو نباید بیش از آنچه واقعیت به ما می گوید انتظار داشت؛ آموزش در درجه اولی به عهده نهادهای دیگر چون مدرسه و خانواده است و رادیو می تواند نقش مکمل داشته باشد. اما با این حال رادیو باید در انجام بخشی از این وظایف تدبیری بیاندیشد به ویژه که باید هماهنگ با نظام ارزشی جامعه و با توجه به امکانات در جهت برآورده کردن نیازهای آموزشی و فرهنگی جامعه گام بردارد.


رادیو از فرهنگی مایه می گیرد که خود می خواهد شنوندگان را که با آن فرهنگ زندگی می کنند آموزش دهد. رادیو نمی تواند کاملا جدا از فرهنگی که در جامعه جریان دارد حرکت کند. بعلاوه گیرندگان پیام نیز منفعل نیستند بلکه عواملی چون پیشداوری درباره پیام؛ استنباط مفاهیم پیام و انطباق پیام با تربیت گیرنده در توجه آنها به برنامه های رادیو موثر است.


به منظور شناخت نقش و تاثیر رادیو ابتدا باید رابطه رادیو با مفاهیم تحولات مورد نظر روشن شود. آیا رادیو در حالت کنونی اشاعه دهنده این مفاهیم است یا ضد آن را ترویج می کند و یا نسبت به آن بی اعتنا است. با مشخص شدن این رابطه آنگاه می باید به نقش مخاطب به عنوان پایه مهم دیگر در اثرپذیری پرداخت. در واقع باید پرسید نقش مخاطب در اثر رادیو برای ایجاد تحولات مذکور چگونه است ؟ پرداختن به این مسائل از یک سو نیازمند شناخت مخاطبان بر پایه میزان استفاده آنها از رادیو و از سوی دیگر این امر مستلزم طبقه بندی مخاطبان بر پایه رویکرد آنها به تحولاتی است که رادیو در صدد ایجاد آن است.


برای درک مخاطبان رسانه لازم است بدانیم که رادیو چگونه با زندگی روزمره مردم تطبیق می یابد. شیوه استفاده از رادیو خود می تواند از زمینه اجتماعی و فرهنگی ای که استفاده از آن را احاطه کرده است؛ تاثیر پذیرفته باشد. مخاطب از رادیو تاثیر می پذیرد و تاثیر آن هم کم نیست اما مخاطب منفعل نیست.
برای بررسی عوامل موثر در میزان افزایش یا کاهش تاثیرات با توجه رابطه میان مخاطب و رادیو می توان دو هدف را در نظر گرفت:
1) بررسی رابطه در معرض رادیو قرار گرفتن و پذیرش تغییرات فرهنگی.
2) طبقه بندی مخاطبان بر پایه میزان نوگرایی با توجه به ساعات و نحوه استفاده از رادیو.


منبع:ferquence.blogfa.com
 

Similar threads

بالا