دیابت بر توان مغزی تاثیر می گذارد

canopus

مدیر بازنشسته
کاربر ممتاز

خبرگزاری جمهوری اسلامی - ایرنا
محققان مي گويند: عدم مهار ديابت نوع دوم مي تواند تاثيرات طولاني مدت بر روي مغز بگذارد.
به گزارش بي‌بي‌سي، هيپوگليسمي (hypos) زماني روي مي دهد که ميزان قند خون به طور خطرناکي افت پيدا کند. پژوهشگران دانشگاه ادينبورو دريافتند کاهش قند خون موجب تضعيف حافظه و کاهش توان مغزي مي شود.


دانشمندان دراين مطالعه هزار و 66 فرد 60 تا 75 ساله مبتلا به ديابت نوع دوم را مورد بررسي قرار دادند. نتايج اين تحقيقات در کنفرانس بنياد خيريه ديابت انگليس ارائه شده است.
هيپوگليسمي در اثر نرسيدن قند (گلوکز) به مغز که از آن به عنوان سوخت استفاده مي شود، بروز مي کند.
داوطلبان در اين مطالعه، هفت آزمون ارزيابي توانايي‌هاي ذهني مانند حافظه، استدلال و تمرکز حواس را انجام دادند. از اين تعداد 113 نفر که سابقه افت شديد قند خون داشتند نسبت به سايرين از عملکرد ضعيف تري برخوردار بودند.

اين افراد در زمينه توانايي کلي ذهني و واژگان،‌ عملکرد ضعيفي داشتند. دکتر "جکي پرايس" مجري اين تحقيقات گفت: هيپوگليسمي موجب کاهش قواي ادراکي مي شود يا آنکه کاهش قواي ادراکي باعث مي شود کنترل ديابت براي شخص دشوارتر شود که خود اين امر موارد افت قند خون را افزايش مي دهد.

توضيح سوم براي اين مشکل مي تواند اين باشد که يک عامل ناشناخته موجب بروز هيپوگليسمي و کاهش قواي ادراکي فرد مي شود. دانشمندان در حال انجام تحقيقات بيشتري در اين زمينه هستند.

دکتر لين فريم مدير مرکز تحقيقات ديابت انگليس گفت: اين تحقيق شواهد پيشين را مبني بر اينکه کنترل نامطلوب ديابت مي تواند بر عملکرد مغز تاثير بگذارد تقويت مي کند.
 

Similar threads

بالا