دومین دوره مسابقات ملی زیردیایی

robot1400

عضو جدید
برگزاری دومین دوره مسابقات ملی زیردیایی های کنترل از راه دور و و هوشمند دانشگاه صنعتی مالک اشتر اصفهان
مهلت ثبت نام آذر ماه 1389
با تاییدیه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری برای تیم های برتر و جوایز نقدی ویژه .
تا آذر ماه 1389 مهلت ثبت تیم و مهلت ساخت زیردریایی تا اسفند 1390
به همراه برگزاری کارگاههای آموزشی و ...
جهت دریافت زمانبندی کامل مراحل مسابقات و مطالعه آیین نامه و پوستر مسابقات به سایت زیر مراجعه کنید:
RASC90.ir
RASC90.mut-es.ac.ir
 
بالا