دوست دارین چه کسی رو صندلی داغ بشینه ؟

کیمیا جونی

عضو جدید
کاربر ممتاز
پس این ناصر کجاست تا بشونیمش یه فص بخندیم
 

pari khano0m

عضو جدید
کاربر ممتاز
نهههههههههههههههههههههههههه
کی؟کجا؟ ناصر چرا اول نشینه..
پریسا جون دستم به دامنت
نمیدونم والا!!!! دیگه من مامورم و معذور.... تلاش خودمو کردم نشد!!!!
کیمیا چون خودت تسلیم شو...
تو با ما راه بیا .... مث آمپوله... زود تموم میشه... بزرگ میشی یادت میره... من مامورم بنشونمت رو صندلی... آمپولو یادت باشه همه چی حله ;)
 

کیمیا جونی

عضو جدید
کاربر ممتاز
نمیدونم والا!!!! دیگه من مامورم و معذور.... تلاش خودمو کردم نشد!!!!
کیمیا چون خودت تسلیم شو...
تو با ما راه بیا .... مث آمپوله... زود تموم میشه... بزرگ میشی یادت میره... من مامورم بنشونمت رو صندلی... آمپولو یادت باشه همه چی حله ;)
اصلا خود قاتلش کجاس؟؟؟:razz:
هنوز که رای نگرفتین؟:surprised:
 

pari khano0m

عضو جدید
کاربر ممتاز
:w32: همه با هم یه صداااا... نوبت کیه؟؟؟؟ کیمیا جووووونییییییییییی
 
بالا