دوست دارید جای کدوم باشی ........

farah65

عضو جدید
کاربر ممتاز
البته که ادم کش نیستم
اما اگه در راه رسیدن به هدفم باشه شاید روزی جای پیراهن سفیده قرار بگیرم
 

نرگس سلیمانی

عضو جدید
هیچکدوم
.طلا باش
تا اگه روزگار آب ات کرد
روز به روز طرح های زیباتری از تو ساخته شود
سنگ نباش
تا اگر زمانه خرد ات کرد
تیپا خوردهء هر بی سر و پایی بشوی . .
 

Similar threads

بالا