دلیل روشن کردن چراغ در تونل چیست ؟

Rah Pardaz

همکار مدیر تالار مهندسی عمران متخصص راهداری
حتمآ مشاهده کردید قبل از تونل تابلوی هست با این عنوان چراغها را داخل تونل روشن کنید.روشنایی در تونل.jpg

چند نفر از ما به این نکته ایمنی و حساس توجه میکنیم ، حتمآ با خود میگویید اگر داخل تونل چراغهای سقفی روشن باشه دلیلی برای روشن کردن چراغهای اتومبیل نیست.!!!
اما نکته همیجاست .
دلیل اصلی روشن نگهداشتن چراغها در تونل این است که اگر به دلایلی چراغهای داخل تونل خاموش شد و تاریکی فضا را احاطه کرد حادثه به وجود نیاید .
خطر در کمین است و حادثه هیچگاه خبر نمی کند.


_____________________________
منبع :hseexecutive.blogfa.com
 
بالا