درون‌نگری، گواهی، و حافظه در نظام فلسفی ملاصدرا و دکارت

M o R i S

مدیر تالار حسابداری
[h=1][/h]
فلسفه و کلام اسلامی
مقاله 6، دوره 46، شماره 2، زمستان 1392، صفحه 101-121 اصل مقاله (287 K)
نوع مقاله: مقاله پژوهشی
نویسندگان
1قاسم کاکائی؛ 2حسن رهبر
1استاد فلسفه دانشگاه شیراز
2دانشجوی دکتری فلسفه و کلام اسلامی دانشگاه ایلام

چکیده
یکی از مباحث مهم در معرفت‌شناسی معاصر سخن از منابع معرفت است. معرفت‌شناسان پنج منبع معرفت را بر می‌شمرند: ادراک حسی، عقل، درون‌نگری، گواهی، و حافظه. نویسندگان در این مقاله سه منبع معرفت، یعنی درون‌نگری، گواهی، و حافظه را با محوریّت آرای صدرا و دکارت به صورت مقایسه و تحلیل مورد بحث و بررسی قرار داده‌اند. دکارت و صدرا درون‌نگری، گواهی، و حافظه را از جملۀ منابع معرفت می‌دانند و معتقدند انسان از این راه‌ها می‌تواند معرفت کسب کند. آن‌ها معلومات حاصل از درون‌نگری را یقینی تلقی می‌کنند. همچنین هر دو از گواهی به‌منزلۀ انتقال‌دهنده، و از حافظه به‌مثابۀ نگه‌دارندۀ معرفت یاد می‌کنند.
 
بالا