[دانلود مستند] مستند هنر باغبانی در قرن 21

afsoon6282

مدیر تالار مهندسی كشاورزی
مدیر تالار
قسمت اول از مستند هنر باغبانی در قرن 21 در معرفی سبک های جدید باغبانی و تزئین باغات در قرن حاضر،
همراه با تصاویری زیبا و حیرت آور از باغهای تزئین شده.
(پخش شده از شبکه چهار سیما)
به مدت 11:29

دانلود

منبع
 

afsoon6282

مدیر تالار مهندسی كشاورزی
مدیر تالار
قسمت دوم از مستند هنر باغبانی در قرن 21 در معرفی سبک های جدید باغبانی و تزئین باغات در قرن حاضر،
همراه با تصاویری زیبا و حیرت آور از باغهای تزئین شده
(پخش شده از شبکه چهار سیما )
به مدت 12:12

دانلود

منبع

 
بالا