[دانلود فیلم] گالری فیلم ماهیــان زینتی و شیلات

خیال شیشه ای

مدیر بازنشسته
کاربر ممتاز
فیلم فلاورهورن برگزیده ( Selective Flowerhorn)

این فیلم مربوط به ماهی فلاورهورن برگزیده در نمایشگاه ماهیان زینتی استان تهران است. این نمایشگاه در سینما پردیس ملت در خرداد ۸۹ برگزار گردید.مشاهده ی فیلم
 

خیال شیشه ای

مدیر بازنشسته
کاربر ممتاز
فیلم سیچلاید جوئل به همراه نوزادانش (Jewel Cichlid with Babies)

فیلم سیچلاید جوئل به همراه نوزادانش (Jewel Cichlid with Babies)فیلم سیچلاید جوئل به همراه نوزادانش (Jewel Cichlid with Babies)
در این فیلم یک جفت سیکلید جوئل را مشاهده می نمایید که در حال مراقبت از فرزندان خود هستند.

 
بالا