[ خوابگاه ] خوابگاه دانشجویان در انستیتوی تکنولوژی ماساچوستس

mpb

مدیر تالار مهندسی معماری
مدیر تالار


[h=1] [/h] [h=1][/h] [h=2]خوابگاه دانشجویان در انستیتوی تکنولوژی ماساچوستس به سال ۱۹۴۶ طراحی و بین سالهای ۱۹۴۷ و ۱۹۴۸ به اجرا در آمد. ساختمان متعلق به دوره ای است که آلتو برای کاربرد آجر سرخ در بناهای خویش اولویت قائل بود. زمین ساختمان خوابگاه در کنار یکی از جاده های پررفت و آمد و در منطقه ی رودخانه ی چارلز قراردارد. بنای خوابگاه به نحوی طراحی شده است تامستقیما از خیابان اصلی منطقهی چارلز در معرض دید نباشد. لذا به صورت منحنی طراحی شده است و همین انحنای ساختمان باعث می شود تا هیچ یک از بخش های آن عمود برخیابان نباشد.[/h] [h=2] [/h] [h=2]ازطرفی همین انحنای ساختمان موجب شده است تا تعداد بیشتری از اتاق های دانشجویان مشرف به رودخانه قرار گیرند. در داخل اتاق های این ساختمان سطوح خشن دیوارهای آجری بدون سفیدکاری باقی مانده اند و اتاق خواب و محل کار دانشجویان نیز از همین سادگی برخوردار است. در اتاق ناهارخوری این بنا که تقریبا مربع شکل است نور طبیعی از حفره های دایره ای شکل موجود در سقف به درون می تابد و معمار در اتصال این قسمت مکعب شکل به بقیه ی بناتردیدی به خودراه نداده است.[/h] [h=2] [/h] [h=2]چنان که معمول کارهای آلتو است این نهارخوری مانند برخی از دیگر بناهای بعدی وی مرکب از دوطبقه است. نکته ی دیگر آنکه ردیف طویل پله ها برخلاف معمول در خارج بنا ساخته شده و نشان از استقلال رأی آلتو در طرح است. به محض آنکه شخص به سرسرای ورودی این بنا داخل شود تمام قسمت های آن که با شیشه از یکدیگر جدامی شوند به دید می آید.[/h]

[h=2]منبع:[/h] [h=2]معمارفا
[/h]
 

Similar threads

بالا