خدا در خویشتن پیداست...

mohsen-gh

مدیر تالار فلسفه
حقـیقت، نفــس انسانی چنین اسـت

که شاخش آسمان، بیخش زمین ا‌ست

تن از دنیـــا و جان از آخــــرت دان

ز دنیا تن بــگیر، از آخــرت جـــان...

(شیخ محمود شبستری، کنزالحقائق)

کلماتی زیبا و جالب پیرامون فلسفه ی ارتباط نفس و بدن از زبان استاد سید محمد موسوی بایگی.


«جهت رفاه حال دوستان و کاهش حجم فایل، از کیفیت آن کاسته شده است.»منبع:هورانه
 
بالا