ختم قرآن برای شادی روح مادربزرگ هانی خانم

Adnan175

کاربر ممتاز
سلام دوستان.
یکی از بزرگترین غم هایی ک در این دنیا وجود دارد، غم ازدست دادن عزیزان است.

متاسفانه دوست خوبم هانی خانم در آخرین چهار شنبه سال مادربزرگ عزیزش را از دست داد.

ما قصد داریم برای شادی روح آن مرحوم و برای تسلی دل این دوست عزیز یه ختم قرآن بذاریم.

ممنون میشیم اگر ما رو یاری کنید.

انشاءلله ک غم نبینید.

ممنون.
Honey.ChEng


http://iran-eng.com/images/smilies/icon_gol.gif​
1- 1 حمد الی 43 بقره..............shahabi175
2- 44 بقره الی 74 بقره............shahabi175
3- 75 بقره 105بقره..............shahabi175
4- 106 بقره 141 بقره...........gorgan89
5- 142 بقره 176 بقره............یکی از بچه ها
6- 177 بقره 202 بقره...........hadi1525
7- 203 بقره 232 بقره...........شهریاری2
8- 233 بقره 252 بقره............Honey.ChEng
9- 253 بقره 271 بقره............Honey.ChEng
10- 272 بقره 14 آل عمران............Honey.ChEng
11- 15 آل عمران 51 آل عمران............narges_f
12- 52 آل عمران 92 آل عمران............Mina(B)
13- 93 آل عمران 132 آل عمران.......دوختر بلا
14- 133 آل عمران 170 آل عمران........مریدا
15- 171 آل عمران 200 آل عمران...........fatemehagabeigy
16- 1 نس‍اء 23 نساء.........گیلان(فومن)
17- 24 نساء 57 نساء........گیلان(فومن)
18- 58 نساء 87 نساء....مریدا
19- 88 نساء 113 نساء.........مریدا
20- 114 نساء 147 نساء........مریدا
21- 148 نساء 176 نساء......setare2013
22- 1مائده 26 مائده.........892220323
23- 27 مائده 50 مائده.........mohammad sabri
24- 51 مائده 81 مائده............hadi1525
25- 82 مائده 108 مائده
26- 109 مائده 35 انعام
27- 36 انعام 73 انعام .............samira7219
28- 74 انعام 110 انعام
29- 111 انعام 140 انعام
30- 141 انعام 165 انعام
31- 1 اعراف 46 اعراف
32- 47 اعراف 87 اعراف
33- 88 اعراف 141 اعراف
34- 142 اعراف 170 اعراف
35- 171 اعراف 206 اعراف
36- 1 انفال 40 انفال.......parla_69
37- 41 انفال 75 انفال.........parla_69
38- 1 توبه 33 توبه..............پلیسا
39- 34 توبه 59 توبه
40- 60 توبه 92 توبه
41- 93 توبه 121 توبه
42- 122 توبه 25 يونس.........یارانراد
43- 26 يونس 70 يونس.......یارانراد
44- 71 يونس 5 هود
45- 6 هود 40 هود
46- 41 هود 83 هود
47- 84 هود 6 يوسف
48- 7 يوسف 52 يوسف............70arezu
49- 53 يوسف 100 يوسف..............6160031597
50- 101 يوسف 18 رعد
51- 19 رعد 9 ابراهيم
52- 10 ابراهيم 52 ابراهيم
53- 1 حجر 99 حجر............mina nik
54- 1 نحل 50 نحل.......فرشته ام
55- 51 نحل 89 نحل..........parla_69
56- 90 نحل 128 نحل..........parla_69
57- 1 اسراء 49 اسراء
58- 50 اسراء 98 اسراء
59- 99 اسراء 31 كهف
60- 32 كهف 74 كهف........mohadeseh.anzali
61- 75 كهف 21 مريم
62- 22 مريم 98 مريم
63- 1 طه 82 طه..............mahdi007313
64- 83 طه 135 طه
65- 1 انبياء 50 انبياء .............Shahabi175
66- 51 انبياء 112 انبياء ..............Shahabi175
67- 1 حج 37 حج ............Shahabi175
68- 38 حج 78 حج ................Shahabi175
69- 1 مؤمنون 74 مؤمنون
70- 75 مؤمنون 20 نور
71- 21 نور 52 نور
72- 53 نور 20 فرقان
73- 21 فرقان 77 فرقان
74- 1 شعراء 110 شعراء...........sogol1681
75- 111 شعراء 227 شعراء...........sogol1681
76- 1 نمل 55 نمل.............زهره ه
77- 56 نمل 11 قصص
78- 12 قصص 50 قصص
79- 51 قصص 88 قصص
80- 1 عنكبوت 45 عنكبوت
81- 46 عنكبوت 30 روم
82- 31 روم 21 لقمان
83- 22 لقمان 30 سجده
84- 1 احزاب 30 احزاب...........یارنراد
85- 31 احزاب 59 احزاب
86- 60 احزاب 23 سباء
87- 24 سباء 14 فاطر
88- 15 فاطر 27 يس.......نی نی باشگاه
89- 28يس 21 صافات
90- 22 صافات 144 صافات
91- 145 صافات 51 ص
92- 52 ص 31 زمر
93- 32 زمر 75 زمر
94- 1 غافر 40 غافر
95- 41 غافر 8 فصلت
96- 9 فصلت 46 فصلت
97- 47 فصلت 26 شوري
98- 27 شوري 23 زخرف
99- 24 زخرف 16 دخان
100- 17 دخان 37 جاثيه
101- 1 احقاف 9 محمد
102- 10 محمد 17 فتح
103- 18 فتح 13 حجرات
104- 14 حجرات 30 ذاريات
105- 31 ذاريات 25 نجم
106- 26 نجم 55 قمر
107- 1 الرحمن 74 واقعه.....pakmojtaba
108- 75 واقعه 29 حديد..........sara23
109- 1 مجادله 10 حشر.hanane1
110- 11 حشر 14 صف.hanane1
111- 1 جمعه 18 تغابن.hanane1
112- 1 طلاق 12 تحريم.hanane1
113- 1 ملك 52 قلم...jahan pahlevan
114- 1 حاقه 28 نوح.....hanane1
115- 1 جن 56 مدثر..........hanane1
116- 1 قيامه 50 مرسلات.......hanane1
117- 1 نباء 29 تكوير........hanane1
118- 1 انفطار 17 طارق............botany
119- 1 اعلي 11 ضحي.............self.f_t_m990
120- 1 انشراح 6 ناس.............sara20012 
آخرین ویرایش توسط مدیر:

Similar threads

بالا