حیات در اقیانوس(نظریادتون نره دوستای گلم)

minoos71

New member
http://okeanus.blogfa.com/post-20.aspx

تنوع وسیعی ازارگانیسمها نظیرماهیها و جلبکهای دریایی که ازجمله منابع غذایی مهم برای بشر به شمار می روند،در اقیانوسها زندگی می کنند. اندازه گیری زیست توده فیتوپلانکتون توسط یک سنسوررنگی اقیانوسی، نوعی تکنیک مشاهده ای که به تازگی توجه زیادی را به سمت خود معطوف ساخته است،انجام می گیرد. فیتوپلانگتونها که درسطوح پایین اکوسیستم دریایی زندگی می کنند، طی فرایندهای فتوسنتز نور خورشید را جذب می کنند. این جانوران برای ایجاد ارگانیسمهای جدید ( که محصول اولیه نامیده می شود) دی اکسید کربن اتمسفری حل شده در اب و یا در لایه های پایینتر،همین طور فسفر و نیتروژن را جذب می کند . حیات تمام موجودات دریایی به زیست توده هایی که از محصول اولیه بوجود می آیند بستگی دارد ،به گونه ای که حجم زیست توده ها میزان تولید کل ترکیبات ارگانیکی را تعیین می کند.
گرم شدن جهانی کره زمین بر اثرمصرف سوختهای فسیلی و قطع درختان جنگلی که به نظر می رسد از عوامل اصلی باشد ، اخیرا شدت بیشتری پیدا کرده است. ارزیابی ها نشان میدهد که فرایند گرم شدن زمین به دلیل تاثیرات پدیده وارونگی هوا که ناشی از افزایش دی اکسید کربن و گازهای دیگر دراتمسفر است، همچنان رو به افزایش است. نحوه توزیع اکسید کربن بر روی زمین نظیر نوسانات مقدار این گاز در اقیانوسها که 70 درصد پوسته زمین ررا تشکیل می دهد ،هنوز کاملا شناخته شده نیست. اقیانوسها به طور ثابت مقادیر زیادی از دی اکسید کربن را جذب و ازاد می کنند. تخمینهای زده شده نشان می دهد که مقدار سالیانه گاز مبادله شده ( مقدار گردشی) 100 گیگا تن است.
جذب گازها در اقیانوسها معمولا به دو شیوه صورت می گیرد: پمپ انحلال وپمپ بیولوژیکی. در روش اول ، ترکیبات به طور شیمیایی و فیزیکی در سطح اب حل می شونند. در مقایسه با سایر گازهای اتمسفری مانند اکسیژن و نیتروژن ، دی اکسید کربن به خوبی در آب حل می شود ، البته در شرایط دمای پایین و فشار اتمسفری بالا، میزان انحلال نیزکاهش می یابد. پمپ بیولوژیکی بسیار مشابه ان چیزی است که بر روی زمین اتفاق می افتد مانند جذب دی اکسید کربن توسط درختان جنگل. در این فرایند، محصول اولیه که توسط فیتوپلانگتونها در سطح اب ایجاد می گردد، دی اکسید کربن را به کربن عالی تبدیل می کند که در مراحل بعدی به لایه های عمیقتر اقیانوس انتقال می یابد. فشار جزئی دی اکسید کربن اب دریا طی فرایندهایی که توسط ارگانیسمها در سطح آب ایجاد می گردد ، کاهش یافته ودرست به همان مقدار دی اکسید کربن اتمسفرنیز درآب حل می شود.
بررسی مکانیسمهای چرخه کربن در اقیانوسها به که به عنوان محلولهای اصلی جذب اکسیژن عمل می کنند، از مواردی است که به پیش بینی وضعیت شرایط گرمایی کره زمین کمک می کند. به همین دلیل ، بررسی حرکت فیتوپلانگتون در اقیانوسها و و نیز نوسانات محصولات اولیه از جمله ضروریات به شمار می اید. گذشته از این، فیتوپلانگتونها به عنوان ابزار مناسبی برای سنجش فراورش اقیانوسی به کاربرده می شود چراکه از نمونه های مختلف ماهی ها همچون ساردینها و ماهیهای تن تغذیه می کنند.
سنسور GLI آن برد ADEOS-II ، که به زودی کاربری آن آغاز می شود، دارای مکانسیم اکتساب داده چند کاناله است و از قابلیتهای ان می توان به تفکیک پذیری بالای 250 میلیمتری OCTS اشاره کرد. این سنسور ، محصول اولیه ونیز تغییرات آنها را در ناحیه وسیعی اندازه گیری می کند. انتظار می رود انجام مشاهدات پیوسته در مدت زمان طولانی به درک مکانیسمهایی که تغییرات محیط زمین را کنترل می کند، کمک می نماید.
اقیانوس شناسی بیولوژیکی به مطالعه بیولوژی و اکولوژی ارگانیسمهای اقیانوسی، دریایی و ساحلی از ویروسها و باکتریها گرفته تا میکروبها و فیتوپلانگتونها ،همین طور موجودات ریز شناور، بی مهرگان کف دریا، نرمتنان صدف دار ، ماهیها و پستانداران دریایی ،می پردازد. این ارگانیسمها در سیال دینامیک زندگی می کنند که تقریبا 71 درصد پوسته زمین را می پوشاند. لذا برای تعیین انکه چگونه ارگانیسمها تحت تاثیر شرایط بیولوژیکی و محیطیشان قرار می گیرند، اقیانوس شناسان می بایست به مطالعه زیر ترتیبهایی همچون بیوشیمی، ژنتیک ،فیزیولوژی، رفتارو اکولوژی بپردازند.
این متخصصان می بایست دانش کافی در زمینه فیزیک اقیانوس، شیمی، زمین شناسی و نیز فرایندهای اتمسفری و تابشی را داشته باشند وقادر به انجام انالیزهای ریاضیاتی،آماری و کامپیوتری حجم زیادی از داده ها نیز باشند. از سوی دیگر، می بایست شرایط لازم را برای تست فرضیه ها ،جمع آوری داده ها در دریا، آزمایشگاهها از طریق سنسورها داشته باشند .
اقیانوس شناسی بیولوژیکی دانشی است که به مطالعه اکولوژی اقیانوسها و نیز چگونگی تعامل ارگانیسمهای دریایی بایکدیگر و فرایندهای فیزیکی،شیمیایی و زمین شناختی می پردازد. فرایندهای بیولوژیکی در اقیانوس نقش مهمی رادر بسیاری از سیستمهای زمینی ایفا می کند. برای مثال، حیات دریا در روند گردش بیوشیمیایی بسیاری از عناصر بیواکتیو (مانند C, N و S) نقش مهمی را ایفا می کند و از مهمترین تاثیرات ان می توان بر انباشتگی دی اکسید کربن در اتمسفر اشاره کرد.
در اقیانوس شناسی بیولوژیکی به مطالعه شرایط فیزیولوژی و اکولوژی فیتوپلانگتونها، اکولوژی میکروبی آبزی، جانوران ریز شناور بر سطح آب، بیو اپتیکها، مدل سازی جمعیت به اکوسیستم و اکولوژی رسوبی دراعماق دریا و نیز فلاتهای قاره ای پرداخته می شود.
اقیانوس شناسان علوم بیولوژیکی COAS در موقعیتهای جغرافیایی دور(نظیراقیانوس شمالی،اقیانوس آرکتیک و دریای مدیترانه)و نیز مکانهای محلی مانند Yaquina ونیز سواحل شمال غربی اقیانوس ارام مشغول فعالیت هستند.
تجهیزات مورد استفاده در اقیانوس شناسی بیولوژیکی COAS عبارت اند ازیک دستگاه اندازه گیری جریان و آنالیزگر-تصویربرای سنجش خصوصیات جزئی تک سلولهای میکروبی .از دیگر تجهیزات موجود می توان به یک جعبه نمونه برداری پیشرفته از بستردریا اشاره کرد که تصاویر با وضوح بالا و نیز نمونه های رسوبی از اعماق مختلف دریا را به دست می دهد، همین طور اتاقکهای کنترل شده از نظر وضعیت محیطی که برای انجام آزمایشات مختلف بر روی ارگانیسمهای دریایی مورد استفاده قرار می گیرد. در ساحل Oregon، مرکز علوم دریایی هاتفیلد (HMSC )، دو کشتی تحقیقاتی و نیز کشتیهای کوچک امکان نمونه برداری و مطالعات آزمایشگاهی را تسهیل می سازد.
اقیانوس شناسی بیولوژیکی با رشته های مختلفی در ارتباط است و دانشجویان مایلند ارتباط نزدیکی با اعضای دانشگاه در زمینه های دیگر اقیانوس شناسی ،همین طور با سایر بخشها و HMSC ( نظیر NOAA, USEPA) داشته باشند. چنین مطالعات میان رشته ای از نشانه های COAS است. لذا می توان گفت با گسترش علایق به سمت مطالعه عملکرد زمین به عنوان یک سیستم جهانی، ضرورت درک نقش اقیانوس درعملکرد این سیستم انکار ناپذیر است. 
بالا