حجابیست (آنچه در کتاب شیطانب تلما) نوشته کرولی

M.Adhami

عضو جدید
کاربر ممتاز
(حجابیست: آن حجاب سیاه است. این حجاب زن باحیا است؛ این حجاب غم و پارچه تابوت مرگ است: این از من نیست. وهم دروغ قرون را بگسل: گناهانت را در کلمات عفیف مپوشان: این گناهان لوازم منند؛ تو بدرستی عمل کن، و من در این دنیا و آن دنیا پاداشت خواهم داداشاره دارد به حجاب زنان با حیا که اغلب نیز به رنگ سیاه هستند و اینکه اعلام میکند این سیاهی هیچ ربطی به شیطان ندارد و می گوید که ابایی از گفتن گناهانت نداشته باشد چرا که این ها لوازم من هستند و به او وعده پاداش می دهد)

توضیحات کامل در مورد کرولی و کتاب تلما در این صفحه وبلاگ زیر داده شده است
http://afshin1939.persianblog.ir/post/69
 
بالا