حاجت روا شوید

صدای سکوت

عضو جدید
کاربر ممتاز
ایام رحلت سه عزیز نزدیک است
غروب کرد و با غروبش دیگر پیامبری ظهور نکرد
به گلها بگویید به اشک ژاله، رخ بشویند و بلبلان را به نوحه خوانی بخوانید که پیامبر باران، امشب دیگر نمی خندد.

و چه مظلومانه حسن پرواز کرد او که حتی زنش هم همراهش نبود
سلام، غریب تر از هر غریب!
سلام، مزار بی چراغ، تربت بی زایر، بهشت گمشده!
سلام، آتشفشان صبر، چشمان معصوم، بازوان مظلوم، زبان ستمدیده!
سلام، سینه شعله ور، جگر سوخته، پیکر تیرباران شده!
سلام، امام غریب من
شما که غریب بودید و غریب تر شدید

در غربت جگرش را سوزاندندو سیل غم را راه انداختندند گرچه افتخار است برای ما ایرانیان که رضا را در خاک داریم اما بمیرم برایش که دور از خویشان است
:cry::cry:
نیت کن و هر روز هر تعداد صلوات که میتوانی، تقدیم کن به هر کدام تا هر وقت که حاجت روا شدی
گر باران رحمت بر دلتان بارید دل بیابان زده ی ما را هم فراموش نکنین
 
بالا