جویای کار مهندسی شیمی

خاله

New member
سلام رشتم مهندسی شیمیه گرایش طراحی فرایند های نفت از دانشگاه نوشیروانی استان مازندران شهرستان ساری:(
 
بالا