جمله های كوتاه با يك دنيا معنا

MEMOL...

کاربر ممتاز
* اگر براي 1 اشتباه 1000 دليل بياوري ميشود 1001 اشتباه!


* مرگ خواب است ، و خواب فرصتي براي روياها...


* چه حقیر و کوچک است زندگی آنکه دستانش را میان دیده ودنیا قرار داده وهیچ نمی بیند جز خطوط باریک دستانش...
 

naghmeirani

مدیر ارشد
عضو کادر مدیریت

جلویِ باد،دیوار نساز ،آسیاب بساز
 
Similar threads
Thread starter عنوان تالار پاسخ ها تاریخ
m_sh_eng جمله های زیبا ادبیات 4600

Similar threads

بالا