جايگزيني فولادهاي جديد جهت افزايش طول عمر قالبهاي پانچ

afn741

عضو جدید
عمليات پانچ يكي از روشهاي متداول شكل دهي فلزات است و با توجه به مقطع و ابعاد محصولات توليدي، قالبهايي از جنس فولاد ابزارسردكار ساخته مي شوند. فولاد AISI D2 (با نام تجاري SPKNL) پركاربرد ترين فولاد ابزار سرد كار است كه در تهيه قالبهاي پانچ استفاده مي شود. فولاد SPKNL اگرچه بطور گسترده اي در بازار توسعه يافته و در تهيه قالبهاي پانچ استفاده مي شود وليكن با مشكلات بزرگي از قبيل گسيختگي، تخريب از طريق چسبندگي و لب پرشدن بموجب چقرمگي پايين همراه است. بطوركلي قالبهاي پانچ ساخته شده از فولاد SPKNL بدليل نداشتن خواص چقرمگي خوب در برابر لب پرشدن مقاومت كمي داشته و طول عمر قالب را كاهش مي دهند. اين فولاد داراي كربن (5/1 درصد) و كروم(12 درصد) بالايي مي باشد كه موجب شكل گيري كاربيدهاي كروم درشت در حين ريخته گري مي شود. اين كاربيدهاي درشت در سيكل عمليات حرارتي حذف نشده و در ساختار باقي مي مانند. حضور چنين كاربيدهاي درشت كه كسر حجمي آنها در فولاد SPKNL بالا مي باشد موجب افت قابل توجه خواص مكانيكي بويژه چقرمگي و داكتيليته مي شود.
هدف از اين تحقيق، جايگزين كردن فولادهاي ابزار جديد با فولاد SPKNL در راستاي افزايش طول عمر قالبهاي پانچ مي باشد. بدين منظور فولادهاي TENASTEEL، SLIEPNER(ASSAB88)، DC53 و MRD3 معرفي شده اند كه توسط شركت هاي سازنده فولادهاي ابزار جهت جايگزيني با فولاد SPKNL طراحي شده اند. در اين فولادها مقدار كروم و كربن در مقايسه با فولاد SPKNL تعديل شده است. تركيب شيميايي اين فولادها بگونه اي است كه كاربيدهاي كروم شكل گرفته عمدتا" از نوع M23C6 مي باشد و در مقايسه با كاربيدهاي كروم اوليه(M7C3) در فولاد SPKNL ريزتر هستند. حضور اين كاربيدهاي ريز موجب افزايش چقرمگي و مقاومت در برابر لب پر شدن شده است. از طرف ديگر مقدار موليبدن در اين فولادها نسبت به فولاد SPKNL افزايش يافته تا با افزايش كاربيدهاي موليبدن از افت مقاومت به سايش بدليل كاهش كاربيدهاي كروم جلوگيري شود. علاوه بر فولادهاي فوق، فولادهاي ابزار جديدي كه با روش هاي غير مرسوم نظير اسپري فرمينگ و متالورژي پودر طراحي شده اند و در مقايسه با فولاد SPKNL ازمقاومت به سايش و لب پر شدن خوبي برخوردار مي باشند، معرفي شده اند. در پايان، فولاد DC53 جهت جايگزيني با فولاد SPKNL پيشنهاد شده است كه از نظر مقاومت به سايش، چقرمگي(مقاومت در برابر لب پرشدن) و ديگر خواص مكانيكي بهتر از فولاد SPKNL بوده وكارايي برتري در قالبهاي پانچ دارد. اين فولاد همچنين در ميان فولادهاي معرفي شده بدليل داشتن عناصر آلياژي كمتر از نظر هزينه مقرون به صرفه تر مي باشد.
 

پیوست ها

  • INTERNSHIP.rar
    1.2 مگایابت · بازدیدها: 0

afn741

عضو جدید

:: فولادهای تندبر (خشکه هوایی) به طور کلی این دسته از فولادها به دو دسته اصلی با استانداردهای مختلف تقسیم می شوند که به شرح زیر می باشند :

نوع اول
برای ساخت تیغچه - فرز - برقو - حدیده - قلاویز - ماتریس - قلم تراش و غیره مخصوص کار روی آهن - فولاد - چدن های مختلف و مواد سخت دیگر ٬ مقاوم در مقابل ضربه و اصطکاک بدون مواد خنک کننده هم خوب است.

جدول استانداردها و نام های بین المللی
HRC
عملیــــات حرارتـــــــی
آنالـــیـــــــــــــــز
استاندارد آلمان
سختی به راکولدرجه حرارت برگشتمحیط خنک کردنآبکاریتابانیدنآهنگریCSiMnCrMoNiVWDiN
W.Nr
64-66
دو مرتبه در
550-580
درجه برگشت داده و در هوا خنک شود
روغن یا هوای فشرده حمام نمک
500-550C
1240-1280
770-840
1150-900
0.8
4.3
0.7
1.5
Co:4.8

18.0
S18-1-2-5
(E18Co5)
3255
روسیه
Gost
ایتالیا
UNi
انگلیس B.Sامریکا AISIآساب سوئدپلدی چک و CSNتایسن آلمان (TEW)روشلینگ آلمان (زاراشتال)بـهـلــــــــر
نام قدیمنام جدید
RI8K5F2
X78WCO
1805KU
~BT4
~T4
MAX
SPECIAL55
CSN:19855
KOBALT2
GIGANT77
SUPER RAPID EXTRA500
S305
--------------------------------------------------
 

afn741

عضو جدید
نوع دوم
موارد استفاده این فولاد تندبر مانند استاندارد 3255 می باشد.


HRC

عملیــــات حرارتـــــــی

آنالـــیـــــــــــــــز

استاندارد آلمان

سختی به راکول
درجه حرارت برگشت
محیط خنک کردن
آبکاری
تابانیدن
آهنگری
C
Si
Mn
Cr
Mo
Ni
V
W
DiN
W.Nr

64-66

دو مرتبه در
540-570
درجه برگشت داده و در هوا خنک شود

روغن یا هوای فشرده حمام نمک
500-550C

1190-1230

770-840

1100-900

089

4.3

5.0

1.9

6.4

S 6-5-2
(DMo5)

3343روسیه
Gost

ایتالیا
UNi

انگلیس B.S

مریکا AISI

آساب سوئد

پلدی چک و CSN

تایسن آلمان (TEW)

روشلینگ آلمان (زاراشتال)

بـهـلــــــــر

نام قدیم

نام جدید
~R6M3
X82WMO 0605KU X82WMO V65
BM2
M2
HSP41

MAX
SPECIAL M05
CSN:19830
MO 20
GIGANT M5
SUPER RAPID EXTRAMO
S600
 
آخرین ویرایش:
بالا