جامعه شناسی آموزش و پرورش از دیدگاه کارل مارکس‎

P O U R I A

مدیر مهندسی شیمی مدیر تالار گفتگوی آزاد
مدیر تالار
عنوان مقاله : جامعه شناسی آموزش و پرورش از دیدگاه کارل مارکس‎
قالب بندی : PDF


شرح مختصر : در نظریات مارکس اشاره ای صریح بر اهمیت آموزش و پرورش نشده است. تأثیر مارکس بیشتر از آن که بر توسعه آموزش و پرورش باشد بر روش تفکر درباره رابطه آموزش و پرورش و جامعه بوده است. ارزش دیدگاه های مارکس برای آموزش و پرورش ناشی از بحث جالب او در مورد تضاد است. مدرسه بر استقلال فردی و خلاقیت تأکید می کند در حالی که فرصت های شغلی موجود مستلزم همنوایی، یکنواختی و نظم هستند. تحلیل مارکسیستی این تناقض را به روابط اقتصادی موجود در درون جامعه و تسلط گروهی بر گروه دیگر ربط می دهد. مارکس معتقد بود آموزش و پرورش در جامعه سرمایه داری ، ابزاری است که طبقه حاکم در جهت منافع خود به کار می برد و دارای انحصار برآموزش و پرورش است. مارکس نظام اموزشی جامعه سرمایه داری را ابزاری می داند که موقعیت برتر طبقه حاکم و موقعیت پست طبقه کارگر را تثبیت و دایمی می سازد. در اینجا نظری به ابتدا مختصری از زندگی نامه و سپس ایدئولوژی مارکس در ارتباط با تعلیم وتربیت می پردازیم…

فهرست :
مقدمه
چکیده
زندگینامه
نظریه ای از مارکس
تجزیه و تحلیل
نقد و بررسی
نقد و بررسی مترجم
بیان برخی دیدگاه ها
اندیشه مارکسیستی و جامعه شناسی
تعریف مارکس از دیکتاتور
مدینه فاضله کارل مارکس
رابطه دولت و جامعه مدنی
آموزش از دیدگاه مارکس
آموزش و پرورش ابزاری و انسان گرا
تنبیه و خشونت
نتیجه گیری
 

پیوست ها

  • jameshenasi-amoozesh-parvaresh-[www.prozhe.com].zip
    4 مگایابت · بازدیدها: 0
بالا