تولید انرژی الکتریکی از سیستم ترمز هواپیما

ICE-G

عضو جدید
کاربر ممتاز
یک تیم مهندسی از دانشگاه لینکلن دریافته اند که از گرمای تولید شده در تایرها در هنگام فرود می توان برای تولید الکتریسیته استفاده نمود.
هیتنا: یک تیم مهندسی از دانشگاه لینکلن با سرمایه گذاری مرکز تحقیقاتی EPSRC تلاش می کند تا انرژی گرمایی که در هنگام فرود هواپیما توسط سیستم ترمز چرخها ایجاد می شود را توسط یک موتور مولد به الکتریسیته تبدیل کند. این انرژی الکتریکی ذخیره شده و در زمان تاکسی کردن هواپیما روی زمین مورد استفاده قرار می گیرد. بدین ترتیب در استفاده از موتورهای جت پرمصرف هواپیما صرفه جویی شده و آلودگی های صوتی و گازهای خروجی را در هنگام حرکت روی باند فرود از بین برد.به گزارش گروه هوافضای هیتنا تاکسی کردن، بدون استفاده از موتور هدفی است که صنایع هوایی در اروپا تا سال 2020 بدنبال آن هستند. این مورد می تواند موجب آسایش مردمی شود که در نزدیکی فرودگاه ها زندگی می کنند چراکه موتورهای جت در هنگام تاکسی صدا و آلودگی زیست محیطی زیادی تولید می کنند.
پروفسور استوارت مدیر این تیم مهندسی تخمین زده بعنوان مثال یک هواپیمای ایرباس 320 در هنگام فرود حدود 3 مگاوات انرژی تولید می کند. همچنین دانشگاه لینکلن در حال حاضر بدنبال بررسی روشهای دیگر برای تولید انرژی در هنگام فرود می باشد. یکی از این روشها تولید الکتریسیته از اندرکنش حلقه های مسی جاسازی شده در باند فرود و آهنرباهای متصل شده در زیر هواپیما می باشد. این پروژه نیز همانند بسیاری از پروژه ها با چالش هایی از جمله کاهش هزینه و بهینه سازی تولید انرژی در روند پیشرفت خود مواجه است. یکی از مواردی که می تواند در این تحقیق بهینه شود تعداد مولدها و میزان تولید آنها می باشد. همچنین در این پروژه که ایده آن از سال 2008 کلید خورده دانشگاه لوبورو همکاری نموده است.


http://www.daneshju.ir/forum/f720/t153527.html#post673384
 
بالا