تناوب زراعی Croprotation

roshy

New member
در زمین های زراعی جهت بهبود بخشیدن و بالا بردن حاصلخیزی خاک،که نخود از گیاهان مهم تیره لگومینوز می باشد امکان اجرای طرح های تناوبی نسبت به مناطق متفاوت است.در اراضی تک محصوله و تک کشتی و یا کشت ممتد معمولاً نخود در تناوب با گندم قرار می گیرد ،در نقاط پنبه خیز نخود پس از نخود فرنگی مناسب ترین گیاه اعلام شده است.
در بعضی کشورها نیز جهت کاهش زمین های زیر آیش و یا در مناطقی که امکان کشت ثانویه وجود دارد نخود در طرح های تناوبی نقش عمده ای ایفا می کند.
:redface:
 

Similar threads

بالا