تعيين بهترين قطرمعادل ذرات به كمك تكنيك بينايي ماشين

P O U R I A

مدیر مهندسی شیمی مدیر تالار گفتگوی آزاد
مدیر تالار
تعيين بهترين قطرمعادل ذرات به كمك تكنيك بينايي ماشين


نويسند‌گان:
[ اسماعيل حمزه لو ] - دانشجوي كارشناسي ارشد اكتشاف معدن
[ محمد مسينايي ] - استاديار دانشگاه بيرجند
[ ناصر مهرشاد ] - استاديار دانشگاه بيرجند
[ مسلم جهان تيغ ] - دانشجوي كارشناسي ارشد


خلاصه مقاله:
توزيع ابعادي ذرات پس ازاستخراج و درمراحل مختلف خردايش بويژه خوراك آسياهاي خودشكن يا نيمه خودشكن ازجمله مهمترين پارامترها به منظور شبيه سازي و كنترل فرايندهاي استخراج و فراوري مي باشد امروزه با توسعه كامپيوترها دوربين هاي با كيفيت بالا و نرم افزارهاي پردازش تصوير امكان اندازه گيري روي جريان ابعاد ذرات دركوتاه ترين زمان ممكن و بدون ايجاداختلال درفرايند فراهم شده است هدف ازبررسي حاضر تعيين بهترين قطر معادل ذرات به كمك تكنيك بينايي ماشين مي باشد براي اين منظور تصاويري ازيك نمونه ماده معدني با دامنه دانه بندي نسبتا وسيع درآزمايشگاه گرفته و سپس تصاوير بدست آمده با تكنيكهاي مختلف پردازش تصوير مورد تجزيه و تحليل قرارگرفتند درمرحله بعد قطرهاي معادل مختلف ازقبيل بزرگترين طول فريت كوچكترين طول فريت متوسط فريت قطر دايره مساحت معادل قطربزرگ بيضي معادل قطركوچك بيضي معادل قطربزرگترين دايره محاطي طول و عرض بهترين مساحت فيت شده از تصاوير استخراج و منحني توزيع دانه بندي براي هريك ترسيم گرديد.


كلمات كليدي:
توزيع ابعادي ذرات، قطرمعادل، بينايي ماشين
 

پیوست ها

  • SMEC08_055_1955053.pdf
    496.1 کیلوبایت · بازدیدها: 0
بالا