تصاویری خیره کننده از هیولاهای دریایی

mastane20

عضو جدید
کاربر ممتاز
دانشمندان فرانسوی توانستند از مخلوقات کوچک ساکن اعماق آبهای دریاها تصاویری تهیه کنند که این جانداران را به صورت هیولاهای ترسناک نشان می دهند.
به گزارش خبرگزاری مهر، این تصاویر خیره کننده از جانداران دریایی Polychaetes (پرتاران) نشان می دهند که این مخلوقات چگونه می توانند در فشار شدید عمق هزار متری زیر آبهای سطحی و در منطقه ای که نور خورشید هرگز به آن نفوذ نمی کند زنده بمانند.
این جانداران کمی بزرگتر از 2 تا 3 سانتیمتر طول دارند و در بخشی از اکوسیستم آبها زندگی می کنند که تا 40 سال قبل برای دانشمندان ناشناخته بود. اما از سال 1970 با توسعه فناوریهای پیشرفته، اکتشاف اعماق دریاها امکانپذیر شد و زیست شناسان توانستند اجتماعات مختلفی از مخلوقاتی را کشف کنند که در اطراف دریچه های گرمابی بستر دریا زندگی می کنند.
دریچه های گرمابی شکافهایی هستند که در بستر دریا ایجاد می شوند و معمولاً در اطراف مناطق لرزه ای، آتشفشان و حواشی صفحات تکتونیکی قرار دارند.
براساس گزارش دیلی میل، این دریچه های گرمابی، آبهای بسیار گرم و ملغمه ای از مواد شیمیایی را ارائه می کنند که خانه ای مناسب برای این "پر تاران" به شمار می روند.
اعتقاد بر این است که در یکی از قمرهای مشتری با عنوان "اروپا" دریچه های گرمابی مشابهی وجود دارند و دانشمندان براین باورند که این شکافها زمانی در مریخ نیز بوده اند.
این جانداران پر تار در بستر دریا نزدیک به این دریچه ها می خزند و با استفاده از دندانهای هیولا- مانند خود باکتریها و ارگانیسمهای ساده ای را که در آبهای گرم و این سوپ شیمیایی زندگی می کنند می خورند.
محققان موسسه تحقیقاتی اکتشافات دریایی فرانسه (lfremer) توانستند درباره جاندارانی که در کنار دریچه های گرمابی زندگی می کنند بررسیهایی را انجام دهند.
تکامل- پر تاران به گونه تکامل یافته اند که می توانند در سخت شرایطی که ممکن است در سیاره ما وجود داشته باشد زندگی کننددنیای بیگانه- شرایطی که در عمق اقیانوسها وجود دارد بیشتر شبیه به شرایط سیارات دیگر استترسناک- این پرتاران دهانی دارند که با آن می توانند شکار خود را به دام انداندزنده ماندگان- این مخلوقات می توانند در هر دو شرایط بسیار سخت به شدت سرد و به شدت گرم بستر دریا زنده بمانند. در بعضی از دریچه های گرمابی نزدیک آتشفشانها دمای آب می تواند به 375 درجه سانتیگراد برسداین تصویر جزئیات بی نظیری را از تکامل پرتاران نشان می دهداین تصویر جزئیات بی نظیری را از تکامل پرتاران نشان می دهد
 

Maenad

عضو جدید
کاربر ممتاز
بسی جالب بود...
خب گفتی دریاچه ی تشکیل شده در شکاف های دریا
و اینکه در حد 2 تا 3 سانتی متر هستن...من فکر میکردم ابعاد بزرگتری دارن...
میتونی بهم عمق دریاچه رو هم بگی؟
من فکر میکردم اینا مال اعماق اقیانوس ها باشن...ولی تو متن گفته شده دریاچه های دریایی نزدیک آتشفشانها...
 

mastane20

عضو جدید
کاربر ممتاز
عمق دریاچه های گرمابی مثل مالاوی در افریقا 292متر داره بیشترین عمق اش هم به 704 متر میرسه
 

Similar threads

بالا