ترمز S.B.A

reza._y

New member
AntiLockBrakeSystem به معنی ترمز ضد قفل است. گاهی ممکن است چرخ ها از مسیر خود خارج شوند در این صورت سیستم ترمز فرمان و چرخ را محصور می کند و در مسیر مستقیم قرار میدهد.
سیستم های ترمز پمپی راننده برای ترمز گرفتن پدال ترمز را فشار می دهد اما در این سیستم ها پای شما به طور ثابت روی پدال ترمز باشد. در این حالت دستگاه ضد قفل ترمز برای شما پمپ می کند.
کار ویژه ای نسیستم این است که با تغییر حالت جاده ترمز با این تغییر حالت خود را تنظیم می کند و فشار متغییر به طور اتوماتیک بر چرخ ها وارد می شود. این سیستم بر روی هر چهار چرخ اثر می کند که باعث محصور کردن چرخ ها و در مسیر نگه داشتن اتومبیل می گردد. لرزش های زیر پدال گاز نیز از معایب این نوع سیستم ها است که برای بعضی از راننده ها خوشایند نیست. اگر بخواهیم نتیجه گیری کلی انجام بدیم این سیستم به دلیل خطرات سرخوردگی در جاده های خیس تعبیه شده است و مهم تر از همه در این خودرو ها پوسیدگی و خوردگی لنت وجود ندارد.
 

Similar threads

بالا