تحلیل کیفیت تزریق با استفاده از منحنی‌های P-Q و شکل مغزه‌ها در عملیات کنترل کیفی تزریق قطعه S2-X2 خط 2 تونل متروی تهران

P O U R I A

مدیر مهندسی شیمی مدیر تالار گفتگوی آزاد
تحلیل کیفیت تزریق با استفاده از منحنی‌های P-Q (فشار- دبی) و شکل مغزه‌ها در عملیات کنترل کیفی تزریق قطعه S2-X2 خط 2 تونل متروی تهران

نویسندگان
1عباس مجدی ؛ 2مسعود ظهیری؛ 1سید رضا سجادی
1دانشگاه تهران
2شرکت مهندسی خاور تونل

چکیده
حفاری خط 2 تونل متروی تهران با استفاده از ماشین حفار با سپر محافظ انجام گرفته و سپس به‌وسیله قطعات بتن‌آرمه پیش‌ساخته 9 قطعه‌ای (1+8)، پوشش نگهداری دائمی‌نصب شد. برای جلوگیری از نفوذ آب‌های اطراف به داخل تونل و تحکیم رسوبات آبرفتی اطراف تونل، از عملیات تزریق سیمانی به‌عنوان پرده آب‌بند محیطی استفاده شد. پس از اتمام عملیات تزریق در قطعات مختلف تونل، برای ارزیابی کیفیت عملیات تزریق، تعدادی گمانه‌های کنترلی حفر و مغزه‌گیری شد و سپس در همین گمانه‌ها آزمایشهای فشار آب (لوژان) صورت گرفت.
در این مقاله، با تحلیل و تفسیر نمودارهای P-Q حاصل از آزمایش‌های لوژان در تراز مقاطع یک متری اطراف تونل در قطعه S2-X2 و همچنین شکل مغزه‌ها و اعداد لوژان منتسب به هر آزمایش، ضمن ارائه رابطه‌ای جدید، کیفیت عملیات تزریق تونل قطعه مذکور، مورد بحث و بررسی قرار گرفت.


کلیدواژگان
کنترل کیفی آزمایش؛ تست آب؛ تزریق سیمانی؛ تونل مترو تهران؛ رسوبات آبرفت


_____________________________________________
http://www.mediafire.com/view/gv4t8jy8m8p1wty/591.pdf
 
بالا