[ تجربه های تعمیر دوربین و لوازم نقشه برداری ] خود را اینجا مطرح کنید

Ehsan.Ha

متخصص نقشه برداری
سلام
اگه تا حالا پیش اومده خودتون دوربین یا لوازم نقشه برداری رو ردیفش کنین اینجا بذارین تا همه استفاده کنیم.
دیروز پیچ تریبراک یکی از دوربین هام از صفحه جدا میشد و کلی اعصابم بهم ریخت . دوربین هم حداقل دست 3 یا 4 نفر از بچه هام کارکرده بود و معلوم نبود کی این بلا رو سرش آورده فکر کردم که باید یه تریبراک نو بخرم چون زیاد شنیدیم اگه پیچ تریبراک رو تا آخر ببیچی ممکنه از صفحه جدا بشه و تریبراک خراب شه. یا اگه توتال رو با سه پایه حمل کنین خوب هم به لمب افق صدمه می زنه و هم به تریبراک و یا اینکه باید به آهستگی روی سه پایه یا روی میز بذاری باید دوربین رو میبردم سریعتر تعمیر گاه و معلوم نبود چی به سرم بیاد و چقدر هم از کار بیفتم. درده سرتون ندم بعد از 20 ساعت امروز فهمیدم دردش چیه و چطوری درست میشه یه پیچ رو سفت کردم همه چیز مثله روز اول شد !!!!!!!!. ناگفته نمونه برای فهمیدن ایرادش مجبور شدم تریبراک رو کاملا باز کنم و یه 20 دقه ای علاف شدم!
خوبه شما هم بذارین تجربه ها تونو ما هم استفاده کنیم و هم روش صحیح استفاده از ابزار ها رو بلد شیم.
 
آخرین ویرایش توسط مدیر:

SamHashemi

متخصص نقشه برداری
سلام
اگه تا حالا پیش اومده خودتون دوربین یا لوازم نقشه برداری رو ردیفش کنین اینجا بذارین تا همه استفاده کنیم.
دیروز پیچ تریبراک یکی از دوربین هام از صفحه جدا میشد و کلی اعصابم بهم ریخت . دوربین هم حداقل دست 3 یا 4 نفر از بچه هام کارکرده بود و معلوم نبود کی این بلا رو سرش آورده فکر کردم که باید یه تریبراک نو بخرم چون زیاد شنیدیم اگه پیچ تریبراک رو تا آخر ببیچی ممکنه از صفحه جدا بشه و تریبراک خراب شه. یا اگه توتال رو با سه پایه حمل کنین خوب هم به لمب افق صدمه می زنه و هم به تریبراک و یا اینکه باید به آهستگی روی سه پایه یا روی میز بذاری باید دوربین رو میبردم سریعتر تعمیر گاه و معلوم نبود چی به سرم بیاد و چقدر هم از کار بیفتم. درده سرتون ندم بعد از 20 ساعت امروز فهمیدم دردش چیه و چطوری درست میشه یه پیچ رو سفت کردم همه چیز مثله روز اول شد !!!!!!!!. ناگفته نمونه برای فهمیدن ایرادش مجبور شدم تریبراک رو کاملا باز کنم و یه 20 دقه ای علاف شدم!
خوبه شما هم بذارین تجربه ها تونو ما هم استفاده کنیم و هم روش صحیح استفاده از ابزار ها رو بلد شیم.


هر پیچ فکز میکنم 3 تا ساچمه داره که یکی یا بیشتر از جاش خارج میشه .نه؟
 
بالا